Intuicyjny menedżer a wymogi funkcjonowania współczesnych organizacji

Kamila Malewska

Abstract

The business environment in which organizations operate today is characterized by high volatility, unpredictability and strong competition. It makes that managers are forced to make decisions in complex conditions associated with excess or lack of information, a high degree of uncertainty and time pressure. Therefore it is reasonable to look for the answer to the question about the desirable characteristics of a manager that enable him to manage the organization efficiently and above all to make right decisions. The aim of this paper is to present the characteristics of intuitive manager (his/her qualities and skills) in the context of the requirements of the efficient functioning of modern organization. In order to achieve this goal the author first presents the essence of the intuition in management, especially in the decision making process and then the characteristic of intuitive manager. Later in the article the author identifies requirements for the smooth functioning of modern organizations and then combine them with desirable traits and skills of the manager.
Author Kamila Malewska (WZ / KTOiZ)
Kamila Malewska,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsThe Intuitive Manager in the Context of the Requirements of a Modern Organization
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 13 pkt)
Issue year2014
No3
Pages18-23
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishintuicja w zarządzaniu, podejmowanie decyzji
Abstract in PolishOtoczenie, w którym funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa, charakteryzuje się dużą zmiennością, nieprzewidywalnością i silną konkurencją. Sprawia ono, że menedżerowie są zmuszeni podejmować decyzje w złożonych warunkach związanych z nadmiarem lub brakiem informacji, wysokim stopniem niepewności oraz presją czasu. Zasadne zatem staje się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o pożądane cechy menedżera umożliwiające mu sprawne zarządzanie organizacją, a przede wszystkim skuteczne podejmowanie decyzji. Celem artykułu jest zaprezentowanie sylwetki intuicyjnego menedżera (jego cech i umiejętności) w kontekście wymogów sprawnego funkcjonowania współczesnych organizacji. Dążąc do osiągnięcia tak sformułowanego celu autor w pierwszej kolejności przedstawia istotę intuicji w zarządzaniu, a zwłaszcza w procesie podejmowania decyzji, a następnie dokonuje charakterystyki intuicyjnego menedżera. W dalszej części artykułu podjęto próbę zidentyfikowania wymogów sprawnego funkcjonowania współczesnych organizacji wraz z odpowiadającymi im pożądanymi cechami i kompetencjami menedżera.
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?