The Effects of Cash Pooling Application in Funds Management in a Capital Group in Hard Coal Mining Industry

Agata Sierpińska-Sawicz , Patrycja Bąk

Abstract

The article presents the effects of cash pooling application in a capital group. Calculations made on a mining company data indicate that the group’s companies achieve benefits on interests. Companies with surplus funds achieve higher interests on deposits. Companies recording cash shortages on current accounts pay lower interests on debit in the current account. Cash pooling provides for optimal use of the group’s funds, harmonisation of procedures in the area of financial cooperation, improves the group’s financial liquidity, and reduces the costs of external financing. One must not forget the effect of cash pooling manifested in high flexibility of financial settlements among the companies within the capital group.
Author Agata Sierpińska-Sawicz (WZ / KCAFiW)
Agata Sierpińska-Sawicz,,
- KCAFiW
, Patrycja Bąk - AGH University of Science and Technology (AGH), MNiSW [80]
Patrycja Bąk,,
-
Other language title versionsEfekty wykorzystania cash poolingu w zarządzaniu środkami pieniężnymi w grupie kapitałowej w górnictwie węgla kamiennego
Journal seriesArchives of Mining Sciences, ISSN 0860-7001, (A 20 pkt)
Issue year2016
Vol61
No1
Pages95-107
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishcash pooling, grupa kapitałowa, konsolidacja, netting, rachunki powiązane
Keywords in Englishcash pooling, capital group, pooling, netting, linked accounts
ASJC Classification1906 Geochemistry and Petrology; 1909 Geotechnical Engineering and Engineering Geology
Abstract in PolishW artykule zaprezentowane zostały efekty zastosowania cash poolingu w grupie kapitałowej w branży górnictwa węgla kamiennego. W pierwszej części niniejszego opracowania przedstawiono istotę, rodzaje oraz sposoby zastosowania cash poolingu. W drugiej części pracy autorzy podkreślają korzyści zastosowania cash poolingu w grupie kapitałowej. Obliczenia dokonane z wykorzystaniem danych spółki węglowej wykazały, że spółki grupy osiągają korzyści odsetkowe. Spółki posiadające nadwyżki środków uzyskują wyższe odsetki z lokat. Spółki wykazujące niedobory gotówki na rachunkach bieżących płacą niższe odsetki od kredytów w rachunku bieżącym. Cash pooling zapewnia optymalne wykorzystanie środków finansowych grupy, ujednolicenie procedur w zakresie współdziałania finansowego, poprawia płynność finansową grupy i ogranicza koszty finansowania zewnętrznego. Nie bez znaczenia jako efekt cash poolingu jest również wysoki stopień elastyczności dokonywania rozliczeń finansowych między spółkami grupy kapitałowej. Wdrożenie w grupie kapitałowej cash poolingu pozwala osiągnąć wiele korzyści finansowych.
DOIDOI:10.1515/amsc-2016-0008
URL http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/viewFile/710/672
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 20.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 1; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.965; WoS Impact Factor: 2016 = 0.55 (2) - 2016=0.61 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?