Aktywność biobójcza surfaktantów morfoliniowych

Daria Wieczorek , Dobrawa Kwaśniewska , Daniela Gwiazdowska

Abstract

Microbiological contamination is one of the most important and very current problem. Maintaining proper hygiene and cleanliness are issues that cover a wide range of literature, as well microbiological purity is an important part of human health. The fight against microbes is not only in the field of bacterial and fungal infections, but also in the care of objects and materials important to human from economic or sentimental point of view. The struggle against microbes is used inter alia biocides, which are synthetic organic or inorganic compounds, used for disinfection, sanitation, sterilization of objects or surfaces. Biocides include among others surfactants. The most popular surfactants that exhibit antimicrobial activity are quaternary ammonium salts. However, many literature data indicate that they are not the only surfactant group characterized by such properties. Group of surfactants that may exhibit antimicrobial activity are sulfobetaines. The aim of this work was to determine the antibacterial and antifungal properties of selected morpholinium salts. Biocidal activity was tested for homologous series of compounds belonging to the 3-(N-alkilomorfolinio)-1- propanosulfobetaines with alkyl chain length 6, 8, 10, 12, 14, 16 of carbon atoms. On the basis of experimental studies it was found that the obtained compounds exhibit different antimicrobial properties depending on the alkyl chain length. It was also found that biocidal activity depends on the analyzed microrganism. The sulfobetaine that exhibit the highest antimicrobial activity was determined. Based on the experimental reaserch it can be stated that synthesized sulfobetaines can potentially be used as a disinfectant.
Author Daria Wieczorek (WT / KTiAI)
Daria Wieczorek,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Dobrawa Kwaśniewska (WT / KTiAI)
Dobrawa Kwaśniewska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Daniela Gwiazdowska (WT / KPPJ)
Daniela Gwiazdowska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
Other language title versionsBiocidal activity of morpholinium surfactants
Pages71-80
Publication size in sheets0.5
Book Lech Tomasz, Salerno-Kochan Renata (eds.): Jakość kosmetyków i produktów chemii gospodarczej. Quality of cosmetics and household chemical products, Towaroznawstwo w badaniach i praktyce, 2017, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, ISBN 978-83-949236-2-4, 221 p.
Keywords in Polishsulfobetainy, aktywność przeciwbakteryjna, aktywność przeciwgrzybicza
Keywords in Englishsulfobetaines, antibacterial activity, antifungal activity
Abstract in PolishZanieczyszczenia mikrobiologiczne stanowią jeden z ważniejszych i bardzo aktualnych problemów. Utrzymanie prawidłowej higieny i czystości są zagadnieniami, które zajmują obszerny zakres literatury, a czystość mikrobiologiczna jest istotnym elementem troski o zdrowie człowieka. Walka z drobnoustrojami odbywa się jednak nie tylko na polu zakażeń bakteryjnych i grzybiczych, ale również w trosce o przedmioty i materiały ważne dla człowieka z ekonomicznego czy też sentymentalnego punktu widzenia. Do walki z drobnoustrojami stosuje się m.in. biocydy, które to są syntetycznymi związkami organicznymi lub nieorganicznymi, stosowanymi do dezynfekcji, sanityzacji, sterylizacji przedmiotów lub powierzchni. Wśród biocydów wyróżnia się m.in. związki powierzchniowo czynne. Najpopularniejszymi surfaktantami wykazującymi aktywność przeciwdrobnoustrojową są czwartorzędowe sole amoniowe. Jednakże wiele pozycji literaturowych wskazuje, że nie są one jedyną grupą surfaktantów charakteryzującą się takimi właściwościami. Do grupy związków powierzchniowo czynnych, które mogą wykazywać aktywność przeciwdrobnoustrojową należą sulfobetainy. W pracy przedstawione zostały wyniki badań doświadczalnych obejmujące ocenę właściwości antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych nowootrzymanych sulfobetain morfoliniowych. Badaniom aktywności biobójczej poddano szereg homologiczny związków należący do 3-(N-alkilomorfolinio)-1-propanosulfonianów o długości łańcucha 6,8,10,12,14,16 atomów węgla. Na podstawie badań doświadczalnych stwierdzono, że otrzymane związki wykazują zróżnicowane właściwości przeciwdrobnoustrojowe -zależne od długości łańcucha alkilowego. Jednocześnie stwierdzono, że właściwości te zależą od analizowanego mikroorganizmu. Wyznaczono sulfobetainę dla której aktywność biobójcza jest największa. Na posdtawie przeprowadzonych doświadczeń można skonstatować, że syntezowane sulfobetainy mogą potencjalnie posłużyć jako środki o charakterze denzynfekującym.
URL https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Kosmetyki.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 19-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?