Conditions for technology transfer in the agriculture of Congo Republic

Katarzyna Andrzejczak

Abstract

The majority of the population in Sub-Saharan Africa is employed in agriculture. Nevertheless, the productivity of the sector is relatively low in comparison with other regions of the world. Based on convergence theory, technology transfer can enhance growth. However, the effective transfer of technology requires a certain absorption capacity from the recipient. Based on the qualitative research on cassava production in Congo Brazzaville, we identified key factors that influence the transfer process. These factors have been divided into four key areas: market, institutions, technology, and social capability. Cassava production value chain in Ignie region served as a case study for the evaluation of technology transfer absorptive capacity in Congo agriculture. We learned that the lack of agro-technical education, shortages in infrastructure, unavailability of business services, and market structure are among the main barriers of the intensification of technology use in agriculture.
Author Katarzyna Andrzejczak (WE / KPEiPR)
Katarzyna Andrzejczak,,
- Department of Economic Journalism and Public Relations
Other language title versionsUwarunkowania transferu technologii w rolnictwie Republiki Konga
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol43
No1
Pages5-16
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polisheconomic development, Sub-Saharan Africa, Sub- Saharan agriculture, technology transfer, cassava transformation
Keywords in Englishgospodarczy, Afryka Subsaharyjska, rolnictwo subsaharyjskie, transfer technologii, przetwarzanie manioku
Abstract in PolishW krajach Afryki Subsaharyjskiej znaczna część ludności zatrudniona jest w sektorze agrarnym, ale jego wydajność i poziom technologiczny pozostają stosunkowo mało rozwinięte w porównaniu z innymi regionami świata. Potencjalnym sposobem na przezwyciężenie problemów rolnictwa jest transfer technologii oraz wykorzystanie efektu konwergencji. Efektywność tego procesu jest jednak zależna od możliwości absorpcji technologii. Celem artykułu jest zidentyfikowanie kluczowych czynników wpływających na wykorzystanie technologii w rolnictwie subsaharyjskim na przykładzie upraw manioku w Kongu. Na podstawie badań jakościowych (wywiady bezpośrednie, obserwacje) przeprowadzono analizę uproszczonego łańcucha wartości produkcji manioku w Kongu. Stwierdzono występowanie istotnych barier o charakterze rynkowym, technologicznym, instytucjonalnym i społecznym, wpływających na możliwości absorbowania technologii. Chodzi przede wszystkim o braki dotyczące poziomu wykształcenia ludności, dostępności rozwiązań infrastrukturalnych, struktury rynku oraz dostępności usług rozwoju biznesu, ale również o niewystarczające rozwiązania instytucjonalne obejmujące transfer technologii zarówno o charakterze komercyjnym, jak i niekomercyjnym.
DOIDOI:10.17306/J.JARD.2017.00207
URL http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/81
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 02-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?