Wzrost poziomu kontroli zasobów w łańcuchu dostaw potencjalnym źródłem przewagi konkurencyjnej

Zbigniew Bentyn

Abstract

The search for a competitive advantage in the supply chain motivates striving to increase the level of control of its resources. With the rapid flow of information in the supply chain and access to current data it is possible to implement in reality the concept of 7R, treated as a source of competitive advantage. The aim of the study was to determine the current level of resource control in enterprises and its impact on logistics service supply chain partners. As a result of analysis of the collected survey it found that a small part of the companies are willing to share data held about products, inventory, and other resources. A positive aspect of the study was the perception of the need for benchmarking competition in terms of sharing the data.
Author Zbigniew Bentyn (WGM / KLM)
Zbigniew Bentyn,,
- Department of International Logistics
Other language title versionsIncreased level of resource control in the supply chain as a potential source of competitive advantage
Journal seriesGospodarka Materialowa & Logistyka, ISSN 1231-2037, (B 8 pkt)
Issue year2017
No9
Pages11-17
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkontrola zasobów, łańcuch dostaw, przewaga konkurencyjna
Keywords in Englishinventory control, supply chain ,competitive advantage
Abstract in PolishPoszukiwanie przewagi konkurencyjnej w łańcuchu dostaw motywuje dążenie do wzrostu poziomu kontroli nad znajdującymi się w nim zasobami. Dzięki szybkiemu przepływowi informacji w łańcuchu dostaw i dostępowi do aktualnych danych możliwe jest realizowanie w rzeczywistości założeń koncepcji 7R, traktowanej jako źródło przewagi konkurencyjnej. Celem przeprowadzonego badania było stwierdzenie aktualnego poziomu kontroli zasobów w przedsiębiorstwach oraz jego wpływu na obsługę logistyczną partnerów w łańcuchu dostaw. W wyniku analizy zebranych ankiet ustalono, że niewielka cześć firm jest skłonna dzielić się danymi o posiadanych produktach, stanach magazynowych i innych zasobach. Jednocześnie pozytywnym aspektem badania okazało się dostrzeżenie konieczności benchmarkingu konkurencji w zakresie udostępniania danych.
URL https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/numery-czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka-nr-092017,p1769372716
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 06-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?