Identyfikacja obszarów procesu współkreowania wartości w kontekście relacji B2C z perspektywy klienta

Paweł Bartkowiak

Abstract

The study is aimed at the identification of the areas of the customer value co-creation process in the context of B2C from the customer perspective. The first section of the study characterises the concept of customer value co-creation. The second section presents the result of empirical research conducted in customer teams on the selected markets: clothes and footwear, consumer durables, fitness services and mobile services. The presentation of results is limited down to the selected areas of customer value co-creation resources involved in this process by customers, corporate communication channels, risk related to the participation in the customer value co-creation as well as determinants of market offer selection of the examined markets. The method of explorative factor analysis was used to identify the basic areas of the customer value co-creation process.
Author Paweł Bartkowiak (WZ / KZS)
Paweł Bartkowiak,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsThe Identification of the Areas of the Customer Value Co-Creation Process in the context of B2C from the Customer Perspective
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Issue year2018
No161
Pages147-161
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polish klient, przedsiębiorstwo, oferta rynkowa przedsiębiorstwa, wartość klienta, współkreowanie wartości dla klienta, relacje B2B, relacje B2C, podejście oparte na tłumie, podejście nieoparte na tłumie
Keywords in Englishcustomer, enterprise, corporate market offer, customer value, customer value co-creation, B2B relationship, B2C relationship, crowd-based approach, crowd non-based approach
Abstract in PolishCelem opracowania jest identyfikacja wybranych obszarów procesu współkreowania wartości w kontekście relacji B2C z perspektywy klienta. W pierwszej części opracowania scharakteryzowano koncepcję współkreowania wartości dla klienta. W drugiej zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w grupach klientów na wybranych rynkach: odzieży i obuwia, dóbr trwałego użytku, usług fitness oraz usług mobilnych. Prezentacja wyników ogranicza się do wybranych obszarów procesu współkreowania wartości dla klienta – zasobów angażowanych przez klienta w ten proces, kanałów komunikacji z przedsiębiorstwem, ryzyka związanego z partycypacją w procesie współkreowania wartości dla klienta oraz determinant wyboru oferty rynkowej na badanych rynkach. Do identyfikacji podstawowych obszarów procesu współkreowania wartości dla klienta wykorzystano metodę eksploracyjnej analizy czynnikowej.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/11_Bartkowiak.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?