Wpływ ujawniania informacji niefinansowych na obrót gospodarczy

Marek Kawacki

Abstract

n/a
Autor Marek Kawacki (WZ / KR)
Marek Kawacki
- Katedra Rachunkowości
Paginacja277-289
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Książka Kamela-Sowińska Aldona, Szczepankiewicz Elżbieta (red.): Finansyzacja i jej wpływ na globalny rozwój sprawozdawczości finansowej. Wybrane prace z dorobku naukowego Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za lata 2007-2017, 2017, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISBN 978-83-65287-42-7, [982-83-65287-42-7], 541 s.
Słowa kluczowe w języku polskimsprawozdawczość finansowa, ujawnianie informacji niefinansowych, rachunkowość odpowiedzialności społecznej, obrót gospodarczy
Językpl polski
Pomijane przy ocenie parametrycznejtak
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?