Ryzyko kredytowe a wykorzystanie długu krótkoterminowego przez przedsiębiorstwa

Jarosław Kubiak

Abstract

The main aim of this article is to define the relationship of credit risk with the use of short-term debt by companies in Poland. The analysis did not confirm the results of Flannery`s model and the Diamond`s model about a relatively high level of short-term debt in companies with high credit risk. In my opinion, the reason of these findings is that companies in Poland obtain debt through bank loans, rather than public debt securities. Banks have other than short maturity debt instruments effectively protecting them from the negative effects of high credit risk.
Author Jarosław Kubiak (WZ / KFP)
Jarosław Kubiak,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsCredit Risk and the Use of Short-term Debt by Companies
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No326
Pages123-132
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishryzyko kredytowe, dług krótkoterminowy, pomiar zagrożenia finansowego
Keywords in Englishshort-term debt, credit risk, measurement of financial distress
Abstract in PolishW artykule określono związek ryzyka kredytowego z wykorzystaniem długu krótkoterminowego przez przedsiębiorstwa w Polsce. Przedstawione analizy nie potwierdziły wskazań modelu Flannery'ego oraz modelu Diamonda odnośnie do relatywnie wysokiego udziału długu krótkoterminowego w przedsiębiorstwach charakteryzujących się wysokim ryzykiem kredytowym. Powodem takiej sytuacji zdaniem autora jest to, że w Polsce firmy pozyskują dług nie poprzez emisję papierów dłużnych, lecz za pośrednictwem banków. Banki posiadają inne niż krótki termin zapadalności długu instrumenty skutecznie zabezpieczające je przed negatywnymi skutkami wysokiego ryzyka kredytowego.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie finansami firm – teoria i praktyka
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?