Teoria a nauka rachunkowości

Marzena Remlein

Abstract

The aim of this article is to try to answer the following questions: - What should be understood as a science? - What are the attributes of a scientific discipline? - Is accounting a science? - Does "science" and "theory" mean the same? - What is the relationship between accounting theory and the science of accounting? The conclusions seem to indicate that accounting is a science because it has its own subject matter, purpose and research methods as well as considerable scientific achievements. Accounting theory ought to be considered in two aspects: as a science which generalizes practical experience in accounting, and as a general theory of accounting.
Author Marzena Remlein (WZ / KR)
Marzena Remlein,,
- Department of Accounting
Other language title versionsThe Theory and Science of Accounting
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No4
Pages120-134
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishteoria, nauka, teoria rachunkowości, nauka rachunkowości, przedmiot rachunkowości, metoda naukowa, metoda badawcza, metody poznawcze rachunkowości
Keywords in Englishtheory, science, accounting theory, science of accounting, subject matter of accounting, scientific method, research method, cognitive methods in accounting
Abstract in PolishCelem artykułu jest próba odpowiedzi na następujące pytania: - Co należy rozumieć pod pojęciem "nauka"? -- Jakimi cechami powinna odznaczać się dana dyscyplina, aby została uznana za naukową? - Czy rachunkowość jest nauką? - Czy "nauka" oznacza to samo co "teoria"? - Jakie relacje zachodzą pomiędzy teorią rachunkowości a nauką rachunkowości ? Przeprowadzone rozważania, stanowiące przyczynek w toczącej się dyskusji o fundamentalnym znaczeniu dla rachunkowości jako nauki, pozwalają stwierdzić, że rachunkowość jest nauką ze względu na własny przedmiot, cel i metody badawcze oraz bogaty dorobek naukowy. Teorię rachunkowości należy rozpatrywać w dwóch aspektach: jako naukę uogólniającą praktyczne doświadczenia rachunkowości oraz jako ogólną teorię rachunkowości.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/09_remlein.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_09_remlein.pdf 1.52 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*39 (2020-06-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?