Conception of Integrator in Cross-Border e-Commerce

Arkadiusz Kawa , Wojciech Zdrenka

Abstract

Background: E-commerce is one of the most dynamic and important sectors of the economy. The latest trend in this market is cross-border trade. It is based on selling products to customers who are located in other countries. However, it is connected to several problems, such as a high cost and long time of delivery, language barriers, different legal and tax conditionings, etc. Methods: The studies were conducted on the basis of the authors' experience in the field of e-commerce. The issue of cross-border commerce was mainly analysed with the use of reports of the European Commission. The aim of the article is to propose a conception of an integrator of cross-border e-commerce, which will make it possible, among other things, to solve logistic problems. Results: The article presents an authorial conception of an integrator in cross-border e-commerce. Its main task is to integrate the whole supply chain. Thanks to the economies of scale, obtained as a result of consolidation of parcels from many e-shops, the integrator is able to achieve lower delivery costs in international transport, make returns of goods more effective and serve customers from different countries better. Conclusions: The conception of an integrator in cross-border commerce proposed in the article may increase competitiveness of micro and small e-enterprises, especially in the international arena. Moreover, applying this conception may contribute to a rise in the attractiveness of cross-border commerce, which, as result of a greater sale level, would contribute to an increase in the total e-commerce.
Author Arkadiusz Kawa (WZ / KLiT)
Arkadiusz Kawa,,
- Department of Logistics and Transport
, Wojciech Zdrenka (WZ / KLiT)
Wojciech Zdrenka,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsKoncepcja integratora w elektronicznym handlu transgranicznym
Journal seriesLogForum, ISSN 1895-2038, e-ISSN 1734-459X, (B 13 pkt)
Issue year2016
Vol12
No1
Pages63-73
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishe-handel, e-handel transgraniczny, integracja łańcucha dostaw
Keywords in English e-commerce, cross border e-commerce, integration of supply chain
Abstract in PolishWstęp: Handel elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych i istotnych dziedzin gospodarki. Najnowszym trendem tego rynku jest handel transgraniczny. Polega on na sprzedaży produktów klientom, którzy zlokalizowani są w innym państwie. Wiążę się to jednak z kilkoma problemami, takimi jak: wysoki koszt i długi czas dostawy, bariery językowe, różne uwarunkowania prawne i podatkowe itp. Metody: Badania przeprowadzono na podstawie doświadczeń autorów w zakresie handlu elektronicznego. Do analizy zagadnienia handlu transgranicznego posłużyły głównie raporty Komisji Europejskiej. Celem artykułu jest propozycja koncepcji integratora e-handlu transgranicznego, który umożliwi m.in. rozwiązanie problemów logistycznych. Wyniki: W artykule przedstawiono autorską koncepcję integratora w elektronicznym handlu transgranicznym. Jego podstawowym zadaniem jest integracja całego łańcucha dostaw. Dzięki efektowi skali, uzyskanej w wyniku konsolidacji przesyłek wielu e-sklepów, integrator jest w stanie uzyskać niższe koszty dostawy w transporcie międzynarodowym, przeprowadzać bardziej efektywnie zwroty towarów czy lepiej obsługiwać klientów z różnych krajów. Wnioski: Zaproponowana w artykule koncepcja integratora w elektronicznym handlu może zwiększyć konkurencyjność mikro i małych e-przedsiębiorstw, w szczególności na arenie międzynarodowej. Ponadto zastosowanie tej koncepcji może przyczynić się do wzrostu atrakcyjności handlu transgranicznego, co w wyniku zwiększenia poziomu sprzedaży, przyczyniłoby się do zwiększenia całkowitego handlu elektronicznego. (abstrakt oryginalny)
DOIDOI:10.17270/J.LOG.2016.1.6
URL http://www.logforum.net/pdf/12_1_6_16.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 9
Citation count*43 (2021-05-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?