Portfel dwuskładnikowy - przypadek wartości bieżącej danej jako trójkątna liczba rozmyta

Joanna Siwek

Abstract

The main goal of the following article is to present the properties of two-asset portfolio in case of imprecise present value being described as a triangular fuzzy number. Fuzzy expected return rate of the portfolio and assessments of uncertainty and imprecision risk will be appointed. Thus, a problem of revenue maximization will be introduced
Author Joanna Siwek (WIiGE / KBO)
Joanna Siwek,,
- Department of Operations Research
Other language title versionsTwo-Asset Portfolio - Case Study for Present Value Given as a Triangular Fuzzy Number
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2015
No241
Pages140 - 150
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishportfel dwuskładnikowy, wartość bieżąca, zbiory rozmyte
Keywords in English two-asset portfolio, present value, fuzzy set
Abstract in Polish Artykuł ma na celu przedstawienie właściwości portfela dwuskładnikowego dla przypadku, kiedy nieprecyzyjna wartość bieżąca jest opisana za pomocą trójkątnej liczby rozmytej. Wyznaczone zostaną rozmyta oczekiwana stopa zwrotu z portfela oraz oceny ryzyka niepewności i nieprecyzji obciążających ten portfel. Dzięki temu zostanie opisany wpływ tworzenia portfela złożonego z instrumentów o nieprecyzyjnie wyznaczonej wartości bieżącej na ryzyko stopy zwrotu z portfela. Ponadto zostanie wyjaśniona kwestia, czy zdefiniowane powyżej stopy zwrotu spełniają podstawowy warunek klasycznej teorii portfelowej
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_241/10.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?