Analysis of The Business Model Elements and Their Relationships

Wojciech Fliegner

Abstract

Business model that articulates the economic logic of how an organization creates and delivers value should underlie every performance measurement system and should explain how the important nonfinancial and financial variables in the performance measurement system are related to each other. Due to the lack of research in this area, the conceptual framework for analyzing elements of the business model and relations between them has been proposed. This paper explores also the concept of business model life cycle and controlling as a part of this concept. For analysis of business models this study proposes resource and process consumption accounting (RPCA) method. Its components (resources, activities, products/services, customers) are at the same time elements associated with the Osterwalder's Business Model Canvas (BMC).
Author Wojciech Fliegner (WZ / KR)
Wojciech Fliegner,,
- Department of Accounting
Other language title versionsAnaliza elementów modelu biznesowego i ich zależności
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No474
Pages53-64
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishcykl życia modelu biznesowego ' zasobowo-procesowy rachunek kosztów
Keywords in Englishbusiness model life cycle, resource and process consumption accounting
Abstract in PolishModel biznesowy, który odwzorowuje tworzenie i dostarczanie wartości przez organizację, powinien stanowić podstawę każdego systemu pomiaru dokonań i powinien wyjaśniać, w jaki sposób istotne zmienne niefinansowe i finansowe w systemie pomiaru dokonań są ze sobą powiązane. Ze względu na brak badań w tej dziedzinie, zaproponowano ramy koncepcyjne analizy elementów modelu biznesowego i relacji między nimi. W artykule zaprezentowano również koncepcję cyklu życia modelu biznesowego i controlling jako składową tej koncepcji. Zaproponowano zasobowo-procesowy rachunek kosztów jako metodę analizy modeli biznesowych. Jego składowe (zasoby, działania, produkty/usługi, klienci) są jednocześnie elementami związanymi z szablonem modelu biznesowego (BMC) Osterwaldera.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.474.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41366
Languageen angielski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 21-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-10-20)
Additional fields
Tytuł numeruGlobal Challenges of Management Control and Reporting
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?