Czy postrzeganie luksusu zależy od rynku? Wyniki międzynarodowych badań konsumenckich

Beata Stępień , Henryk Mruk

Abstract

Consumers of luxury goods buying the same in the world are often driven by different motivations and ideas about the value and importance of luxury. The aim of the article is to identify the manifestations and causes of diversification of the perception of luxury by consumers coming from the so-called young, growing luxury markets (from Poland, Turkey, Saudi Arabia and Portugal) in comparison with opinions of German consumers (coming from the old luxury market). The basis for the analysis are the results of international consumer survey surveys examining the perception of luxury. The analyzes show that the psychographic similarity of consumers differentiates the perception of luxury to a greater extent than place of residence, age, sex, education or disposable income.
Author Beata Stępień (WGM / KZM)
Beata Stępień,,
- Department of International Management
, Henryk Mruk (WGM / KZM)
Henryk Mruk,,
- Department of International Management
Other language title versionsDoes the Perception of Luxury Depend on the Market? Results of the International Consumer Survey
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No8
Pages3-11
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishDobra luksusowe, Percepcja, Psychologia postrzegania, Badania konsumenckie, Analiza porównawcza
Keywords in EnglishLuxury goods, Perception, Psychology of perception, Consumer research, Comparative analysis
Abstract in PolishKonsumenci dóbr luksusowych, kupując to samo w skali świata, kierują się często różnymi motywacjami i wyobrażeniami na temat wartości i znaczenia luksusu. Celem artykułu jest identyfikacja przejawów i przyczyn zróżnicowania postrzegania luksusu przez konsumentów pochodzących z tzw. młodych, rozwijających się rynków luksusu (z Polski, Turcji, Arabii Saudyjskiej i Portugalii) w porównaniu z opiniami konsumentów niemieckich (zaliczanych do tzw. starej kolebki luksusu). Bazą dla analizy są wyniki międzynarodowych ankietowych badań konsumenckich badających percepcję luksusu. Z przeprowadzonych analiz wynika, że podobieństwo psychograficzne konsumentów różnicuje percepcję luksusu w większym stopniu niż miejsce zamieszkania, wiek, płeć, wykształcenie czy rozporządzalny dochód.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/stepien_mruk_mir8_2018.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?