Akceptowalność automatycznego rozpoznawania twarzy nabywców w handlu detalicznym

Tomasz Wanat

Abstract

An aim of considerations was to examine the consumers’ attitudes towards face recognition in retail trade. Based on the questionnaire survey covering 129 respondents, the author showed that the purchasers’ attitudes towards facial recognition are poorly grounded. The marginally higher propensity to accept facial recognition at commercial outlets demonstrated individuals with a greater propensity to accept technological innovations and women. The obtained results indicate that the introduction of face recognition in trade may depend on a clear presentation of benefits to purchasers with ensuring them the proper level of privacy. The article is of the research nature.
Autor Tomasz Wanat (WZ / KSM)
Tomasz Wanat
- Katedra Strategii Marketingowych
Inne wersje tytułuAcceptability of the Automatic Recognition of Purchasers' Face in Retailing
Tytuł czasopisma/seriiHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Rok wydania2015
Nr3
Paginacja305-313
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimrozpoznawanie twarzy, handel detaliczny
Słowa kluczowe w języku angielskimface recognition, retail trade
Streszczenie w języku polskimCelem rozważań było zbadanie postaw konsumentów dotyczących rozpoznawania twarzy w handlu detalicznym. Na podstawie badania ankietowego obejmującego 129 respondentów wykazano, że postawy nabywców względem rozpoznawania twarzy są słabo ugruntowane. Marginalnie większą skłonnością do akceptacji rozpoznawania twarzy w jednostkach handlowych charakteryzowały się osoby o większej skłonności do akceptacji nowości technologicznych oraz kobiety. Otrzymane wyniki wskazują, że wprowadzenie rozpoznawania twarzy w handlu może zależeć od jasnego przedstawienia korzyści nabywcom przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu prywatności. Artykuł ma charakter badawczy
URL https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171401695
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*2 (2021-01-25)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?