Akceptowalność automatycznego rozpoznawania twarzy nabywców w handlu detalicznym

Tomasz Wanat

Abstract

An aim of considerations was to examine the consumers’ attitudes towards face recognition in retail trade. Based on the questionnaire survey covering 129 respondents, the author showed that the purchasers’ attitudes towards facial recognition are poorly grounded. The marginally higher propensity to accept facial recognition at commercial outlets demonstrated individuals with a greater propensity to accept technological innovations and women. The obtained results indicate that the introduction of face recognition in trade may depend on a clear presentation of benefits to purchasers with ensuring them the proper level of privacy. The article is of the research nature.
Author Tomasz Wanat (WZ / KSM)
Tomasz Wanat,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsAcceptability of the Automatic Recognition of Purchasers' Face in Retailing
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2015
No3
Pages305-313
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishrozpoznawanie twarzy, handel detaliczny
Keywords in Englishface recognition, retail trade
Abstract in PolishCelem rozważań było zbadanie postaw konsumentów dotyczących rozpoznawania twarzy w handlu detalicznym. Na podstawie badania ankietowego obejmującego 129 respondentów wykazano, że postawy nabywców względem rozpoznawania twarzy są słabo ugruntowane. Marginalnie większą skłonnością do akceptacji rozpoznawania twarzy w jednostkach handlowych charakteryzowały się osoby o większej skłonności do akceptacji nowości technologicznych oraz kobiety. Otrzymane wyniki wskazują, że wprowadzenie rozpoznawania twarzy w handlu może zależeć od jasnego przedstawienia korzyści nabywcom przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu prywatności. Artykuł ma charakter badawczy
URL https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171401695
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-10-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?