Sprawność przedsiębiorstwa w perspektywie strategicznej

Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Abstract

Following the changes in the operating conditions of business entities, the problem of evaluating a company’s achievements from a strategic perspective arises. The economic measures commonly used so far, do not meet the require ment of a comprehensive analysis and evaluation of the results of a company’s ac-tivity from this perspective. The article analyses the nature of a company and the environment in which it operates, which allows one to specify the limitations and applicability of the term “efficiency” with reference to the evaluation of the com-pany from a strategic perspective.The aim of the study is to assess the usefulness of the term “efficiency” for the evaluation of the company’s development potential. The study was based on litera-ture research, which currently enables the conceptualisation of efficiency dimen-sions, areas of analysis and evaluation of the enterprise, and types of efficiency in the strategic perspective
Author Elżbieta Urbanowska-Sojkin (WZ / KZS)
Elżbieta Urbanowska-Sojkin,,
- Department of Strategic Management
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (0 pkt)
Issue year2019
Vol7
No2
Pages138-159
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishprzedsiębiorstwo, sprawność, skuteczność, efektywność, perspektywa strategiczna
Keywords in Englishcompany, efficiency, effectiveness, efficiency, strategic perspective
Abstract in PolishW podążaniu za zmianami warunków działania podmiotów gospodarczych pojawia się problem oceny dokonań przedsiębiorstwa w perspektywie strategicznej. Powszechnie stosowane dotąd mierniki ekonomiczne nie spełniają wymogu kompleksowej analizy i oceny rezultatów działalności przedsiębiorstwa w tej perspektywie. W opracowaniu znajdują odzwierciedlenie rezultaty analizy natury przedsiębiorstwa i otoczenia, w którym prowadzi działanie, uprawniające do wskazania na ograniczenia i możliwości wykorzystania pojęcia „sprawność” do jego ewaluacji w kontekście strategicznym.Celem opracowania jest ustalenie użyteczności pojęcia sprawność do ewaluacji potencjału rozwoju przedsiębiorstwa. Podstawą rozumowania i wnioskowania była literatura umożliwiająca współcześnie konceptualizację wymiarów sprawności, obszarów analizy i oceny przedsiębiorstwa oraz rodzajów sprawności w perspektywie strategicznej
DOIDOI:10.18559/SOEP.2019.2.9
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202019/9_2019_2_urbanowska.pdf
Languagepl polski
File
9_2019_2_urbanowska.pdf 536.87 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?