Kierunki rozwoju innowacji opakowaniowych w segmencie produktów farmaceutycznych

Magdalena Ankiel , Małgorzata Kosiór

Abstract

The aim of the article is to analyze the development of pharmaceutical packaging innovations, to explain the concept of packaging innovation, to define the scope (types) of packaging innovations in the pharmaceutical segment as well as to characterize the key areas of innovative packaging of pharmaceutical products. The paper details the economic, demographic, social, technological and legal factors influencing the functioning of the pharmaceutical market and determines the development and commercialization of packaging innovations. In addition, the main types of innovative packaging solutions on the pharmaceutical market, ie material, technology and marketing (construction and graphic) innovations, were presented. Market examples of commercialized packaging innovation in pharmaceuticals are also presented.
Author Magdalena Ankiel (WT / KMP)
Magdalena Ankiel,,
- Department of Product Marketing
, Małgorzata Kosiór
Małgorzata Kosiór,,
-
Other language title versionsDirections for development of packing innovations In the sequence of pharmaceutical products
Pages9-19
Publication size in sheets0.5
Book Salerno-Kochan Renata, Wolak Artur (eds.): Kierunki badań i rozwoju produktów nieżywnościowych, Towaroznawstwo w badaniach i praktyce, 2017, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, ISBN 978-83-949236-3-1, [978-83-949535-3-9], 180 p.
Keywords in Polishopakowania, produkty farmaceutyczne, innowacje opakowaniowe
Keywords in Englishpackaging, pharmaceutical products, packaging innovations
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza uwarunkowań rozwoju innowacji opakowaniowych produktów farmaceutycznych, wyjaśnienie pojęcia innowacji opakowaniowej, określenie zakresów (rodzajów) innowacji opakowaniowych w segmencie farmaceutycznym jak również scharakteryzowanie kluczowych zakresów innowacyjnych opakowań produktów farmaceutycznych. W artykule przybliżono szczegółowo czynniki ekonomiczne, demograficzne, społeczne, technologiczne i prawne wpływające na funkcjonowanie rynku farmaceutycznego i determinujące rozwój i komercjalizację innowacji opakowaniowych. Ponadto zaprezentowano główne rodzaje innowacyjnych rozwiązań opakowaniowych na rynku farmaceutycznym czyli innowacje materiałowe, technologiczne oraz marketingowe (konstrukcyjno – graficzne). Przedstawiono również rynkowe przykłady skomercjalizowanych rozwiązań w zakresie innowacji opakowaniowych produktów farmaceutycznych.
URL https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Niezywnosciowe.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 11-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?