Importance of Funding Sources to the Scale of Activity of Social Enterprises

Paweł Mikołajczak

Abstract

The discussion on the possibilities of funding civil activity more and more often stresses the validity of efforts made by non-governmental organisations aiming at commercial activity: the commercial sale of goods and services. Such a way of gaining capital can be defined as the economisation of non-governmental organisations which classifies them in the sector of social enterprises. Growing needs, in broadly understood social domain, and changes in social policy, expressed, among other things, in reducing social aid spending, put pressure on developing commercial strategies by non-governmental organisations to gain funding essential for social mission fulfilment. Aside from human factor, it is financial capital which is a key factor to perform tasks attributed to NGOs. A commercial activity of social enterprises, as the source of capital contribution, involves activity and resources of various entities which support their social mission. In a traditional approach, social enterprises try to attract attention of private and institutional donators to finance their priorities. The financial and non-financial involvement of donators strongly influences the possibilities and a scale of performed activity. Another source of revenues of social enterprises are public sources gained from national and international funds. A vital role in that respect is played by the EU structural funds.
Author Paweł Mikołajczak (WE / KB)
Paweł Mikołajczak,,
- Department of Banking
Other language title versionsZnaczenie źródeł finansowania dla skali działalności przedsiębiorstw społecznych
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No4 (88), cz. 2
Pages135-144
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishOrganizacje pozarządowe, Źródła finansowania, Przedsiębiorstwa społeczne
Keywords in EnglishNon-governmental organisation, Source of financing, Social enterprises
Abstract in PolishW ciągu ostatnich kilku dekad w sektorze organizacji pozarządowych można zaobserwować istotne zmiany. Polegają one na adaptacji przez nie przedsiębiorczych zachowań, u której podstawy leży między innymi zapewnienie NGOs stabilności finansowej oraz możliwości sprawniejszej realizacji misji społecznej. Proces ten określa się najczęściej mianem ekonomizacji organizacji non-profit i wzbudza on wiele kontrowersji wśród licznych badaczy. Stał się zarazem impulsem dla rozwoju przedsiębiorstw społecznych jako podmiotów realizujących działalność gospodarczą nie dla maksymalizacji zysku, lecz w celu wypełniania zadań w sferze społecznej. Ich realizacja oprócz działalności zarobkowej wymaga wielu różnych źródeł wsparcia, które warunkują skalę ich oddziaływania społecznego. Cel - celem artykułu jest analiza porównawcza wpływu poszczególnych źródeł finansowych na skalę działalności NGOs prowadzących działalność gospodarczą (tj. przedsiębiorstw społecznych) oraz nieprowadzących takiej aktywności. Metodologia badania - do osiągnięcia tak postawionego celu posłużono się analizą ANOVA oraz rangowania. Skorzystano również z metod realizujących zadania regresyjne, w tym: regresji krokowej, drzew interakcyjnych (C&RT), wzmacnianych drzew, MARSplines oraz sieci neuronowych. Wynik - skala działalności przedsiębiorstw społecznych (NGOs prowadzących komercyjną sprzedaż produktów i usług) jest statystycznie istotnie wyższa niż niezarobkujących. Przedsiębiorstwa społeczne wykazują także większe zaangażowanie w wykorzystaniu źródeł prywatnych. Głównym źródłem przychodów determinujących skalę działalności NGOs zarobkujących i niezarobkujących są fundusze europejskie. 144 Paweł Mikołajczak Oryginalność/wartość - artykuł może stanowić istotny wkład w międzynarodową dyskusję poświęconą efektom ekonomizacji organizacji non-profit rozumianej jako komercyjna sprzedaż produktów i usług. Uwidacznia się bowiem niewielka liczba opracowań opartych na badaniach empirycznych, ukazujących rzeczywisty wpływ źródeł przychodów na skalę działalności przedsiębiorstw społecznych.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.88/2-14
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/4309.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-09-17)
Additional fields
Tytuł numeruUwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?