Psychologiczna perspektywa przywództwa strategicznego w zwinnym przedsiębiorstwie - wyniki badań empirycznych

Maja Sajdak

Abstract

The strategic dimension of leadership plays a crucial role in company management; when long-term decisions are made, long-term leadership is needed. Long-term leadership involves motivating people to take up tasks and complete targets not only for the benefit for the organization but also for the benefit and satisfaction of the employees. Leadership is a kind of a relationship between the one who wants to lead and inspire, and the ones who decide to follow the leader. Such relationships build trust, appreciation and credibility, and they stem mainly from psychological issues such as core self-evaluation, intuition and passion. The aim of this article is to identify the psychological aspects of strategic leadership in relation to an agile company, as well as presenting the findings of empirical research conducted in Poland in December 2012 and January 2013 by the Department of Strategic Management at the Poznan University of Economics.
Author Maja Sajdak (WZ / KZS)
Maja Sajdak,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsPsychological Perspective of Strategic Leadership in an Agile Company - Results of Empirical Research
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No10
Pages104-120
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishprzywództwo strategiczne, zwinne przedsiębiorstwo
Keywords in Englishstrategic leadership, agile company
Abstract in PolishStrategiczny wymiar przywództwa pełni szczególną rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem, kiedy podejmuje się decyzje długoterminowe, wtedy właśnie potrzebne jest długofalowe przywództwo - motywowanie i mobilizacja ludzi do podejmowania zadań, osiągania celów nie tylko z korzyścią dla organizacji, ale także z korzyścią i satysfakcją dla pracowników. Przywództwo jest rodzajem relacji między tym, który chce stać na czele i inspirować, a tymi, którzy wybrali podążanie za przywódcą. Relacje te budują zaufanie, uznanie i wiarygodność, a wynikają w znacznej mierze z psychologicznych zagadnień, takich jak rdzeń samooceny, intuicja czy pasja. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja psychologicznych aspektów przywództwa strategicznego w odniesieniu do zwinnego przedsiębiorstwa oraz prezentacja wyników badań empirycznych, które zostały przeprowadzone w Polsce na przełomie 2012 i 2013 roku przez Katedrę Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/06_sajdak.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_06_sajdak.pdf 137.71 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?