Hospitacje zajęć ukierunkowane na wspieranie rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich

Anna Wach-Kąkolewicz

Abstract

The evaluation of the educational process is the most often associated with surveys including students' opinion on classes and the teaching observations usually made by the department head. As a rule they are mainly used for rankings and personnel decisions, without giving constructive feedback to academics, which could help them to enhance teaching skills and really improve the quality of education. The aim of this article is to present a developmental model of teaching observation as a class evaluation method used in higher education. Therefore, we intend to describe the teaching observation stages, paying the particular attention to the last stage which in fact is a conversation between the observer and the observed teacher. As a result, we will also show that the developmental model of teaching observation might be a valuable method of the enhancing teaching competencies, that stimulates self-reflection and the teaching awareness in the process of improving the quality of education at the university
Author Anna Wach-Kąkolewicz (WE / KEiRK)
Anna Wach-Kąkolewicz,,
- Department of Education and Personnel Development
Other language title versionsClass Observation Targeted at Supporting Teaching Competence of Faculty Members
Journal seriesEdukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, ISSN 1734-087X, (B 12 pkt)
Issue year2015
No2 (36)
Pages77-94
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishewaluacja zajęć, hospitacja, kompetencje dydaktyczne, nauczyciel akademicki, jakość kształcenia
Keywords in Englishevaluation of educational process, class observation, teaching skills, university faculty, quality of education
Abstract in PolishEwaluacja procesu kształcenia w uczelniach wyższych, służąca w założeniach podnoszeniu jakości kształcenia, jest najczęściej kojarzona ze zbieraniem opinii o zajęciach dydaktycznych za pomocą tzw. ankiety studenckiej oraz z prowadzeniem hospitacji zajęć, zwykle przez przełożonego. Z reguły służy głównie rankingom i rozstrzygnięciom personalnym, nie dając konstruktywnego sprzężenia zwrotnego, pozwalającego na doskonalenie umiejętności nauczania i rzeczywiste podnoszenie jakości kształcenia. Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu hospitacji zajęć wspierających rozwój kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich jako metody ewaluacyjnej stosowanej w szkolnictwie wyższym. W związku z tym dokonano charakterystyki etapów hospitacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozmowę poobserwacyjną. W konsekwencji pokazano, że model hospitacji wspierających może być cennym narzędziem rozwoju umiejętności nauczania, stymulowania autorefleksji i świadomości dydaktycznej nauczycieli akademickich w procesie podnoszenia jakości kształcenia w uczelni wyższej
DOIDOI:10.5604/01.3001.0009.4616
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-06-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?