Zagadnienie złożoności w problematyce badawczej przemysłu

Agnieszka Mrozińska

Abstract

Współczesna ekonomia znajduje się obecnie w bardzo ciekawym momencie, gdyż wyjaśnianie zjawisk zachodzących w gospodarce powoduje, że nauka ta staje się coraz bardziej zróżnicowana. Wypowiedzi, zarówno na temat kondycji ekonomii, jak i stanu metodologii ekonomii, skłaniają do refleksji na temat wiarygodności dotychczas stosowanych założeń, a także umiejscowienia ekonomii w obszarze nauk społecznych. Wskutek zwiększającej się liczby dostępnych instrumentów analitycznych poszerza się obszar objęty analizami ekonomicznymi. Badania gospodarki, w tym także przemysłu, wymagają obecnie uwzględnienia takiej kategorii, jak złożoność, najprościej definiowana jako skomplikowanie relacji pomiędzy elementami wyodrębnionego systemu. Złożoność pozwala na analizowanie zagadnień związanych z przemysłem jako odzwierciedlenia zachowań skomplikowanego systemu adaptacyjnego i wprowadzanie nowych problemów badawczych. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na nowe możliwości badawcze w problematyce przemysłu, jakie kreowane są przez koncepcję złożoności.
Author Agnieszka Mrozińska (WZ / KIiN)
Agnieszka Mrozińska,,
- Department of Investment and Real Estate
Journal seriesPrace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ISSN 2080-1653, e-ISSN 2449-903X, (B 12 pkt)
Issue year2015
Vol29
No4
Pages26-39
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishadaptacja; ekonomia złożoności; emergencja; samoorganizacja; złożoność
URL http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/2992/2648
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-10-25)
Additional fields
Tytuł numeruProblematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?