Improverment of management process by using Lean Six Sigma tools in some big organisation of food industry

Alicja Maleszka , Magdalena Linke

Abstract

The research had been conducted in some polish production companies that are using Lean Six Sigma tools on daily basis. The aim was to evaluate the impact of Lean Six Sigma tools on the certain management process to eliminate or reduce wastage. According to the results it can be stated that Lean Six Sigma tools have positive impact on the management process by controlling internal costs. Cost reduction influences the increase in profit margin what can result in achieving the competitive edge.
Author Alicja Maleszka (WT / KPPJ)
Alicja Maleszka,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Magdalena Linke (WT / KPPJ)
Magdalena Linke,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
Other language title versionsDoskonalenie zarządzania w branży spożywczej z wykorzystaniem narzędzi lean Six Sigma
Journal seriesPolish Journal of Natural Sciences, ISSN 1643-9953, (B 14 pkt)
Issue year2016
Vol31
No1
Pages101-112
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishLean Management, zarządzanie wyszczuplające, Lean Six Sigma, ciągłe doskonalenie, przemysł spożywczy
Keywords in EnglishLean Management, Six Sigma, Lean Six Sigma, continuous improvement, food industry
ASJC Classification1100 General Agricultural and Biological Sciences; 2303 Ecology
Abstract in PolishBadanie zostało przeprowadzone w przedsiębiorstwach produkcyjnych usytuowanych na terenie Polski, które w codziennej praktyce stosują narzędzia Lean Six Sigma. Celem była ocena wpływu narzędzi na doskonalenie procesu zarządzania. Wyniki badań potwierdzają, że narzędzia Lean Six Sigma pomagają świadomie kontrolować koszty wewnętrzne w firmie, co pozwala na ciągłe ulepszanie procesu zarządzania. Ponadto, zmniejszenie kosztów własnych jest jednym z czynników wpływających na zwiększenie marży, która może zapewnić przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwu na dzisiejszym, bardzo turbulentnym rynku.
URL http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/maleszka_and_linke_2016.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.317
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?