Doświadczenia wybranych polskich regionów w rozpoznaniu i wdrażaniu inteligentnych specjalizacji

Dorota Czyżewska , Anna Golejewska

Abstract

In the context of smart specializations (SS) as a new instrument of the EU cohesion policy regions are to identify areas of specializations in which they want to excel and build its competitiveness. The aim of the paper is to provide the experience of region of Eastern Poland in the identification and implementation of smart specializations. In the paper a theoretical background of smart specialisations and the place of SS in strategic documents in Poland are discussed, followed by the advancement of 5 regions of Eastern Poland in the selection and implementation of SS.
Author Dorota Czyżewska (WGM / KE)
Dorota Czyżewska,,
- Department of European Studies
, Anna Golejewska - University of Gdańsk (UG), MNiSW [80]
Anna Golejewska,,
-
Other language title versionsExperience of Selected Polish Regions in the Identification And Implementation of Smart Specialisations
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2014
No37/2
Pages209-220
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishinteligentna specjalizacja, region, Polska Wschodnia
Keywords in Englishsmart specialisation, region, Eastern Poland
Abstract in PolishInteligentne specjalizacje (IS) jako nowy instrument polityki spójności UE zobowiązują regiony państw członkowskich do wybrania obszarów, w których chcą się specjalizować i podnosić swą konkurencyjność. Celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń regionów Polski Wschodniej w zakresie identyfikacji i wdrożenia inteligentnych specjalizacji. W artykule omówiono podstawy teoretyczne koncepcji inteligentnych specjalizacji, pokazano ich miejsce w dokumentach strategicznych na poziomie krajowym w Polsce, a także zarysowano postępy pięciu regionów Polski Wschodniej w zakresie zdefiniowania i implementacji inteligentnych specjalizacji.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip37-2014/SiP-37-t2-209.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?