Wybory strategiczne - u podstaw "bezwładności" przedsiębiorstw w warunkach niepewności

Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Abstract

The future of the environment and the entities acting therein should be of special interest to researchers. It is crucial to refer to statements indicating what the consequences of uncertainty are for the development of companies. Contrary to a popular view that can be found in the literature on strategic management, the present article is focused on the conceptual foundations of strategic choices which induce a state of inelasticity, a specific inertia. The aim of the article is to consider the adequacy of using the concept of path dependence to explain how the ways of acting get fixed and locked-in on a fundamental level. An analysis of the theoretical aspects suggests a considerable importance of the relation and evolutionary approach.
Autor Elżbieta Urbanowska-Sojkin (WZ / KZS)
Elżbieta Urbanowska-Sojkin
- Katedra Zarządzania Strategicznego
Inne wersje tytułuStrategic choices at the basis of corporate "inertia" in environmental uncertainty
Tytuł czasopisma/seriiOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (B 14 pkt)
Rok wydania2017
Nr2 (176)
Paginacja53-64
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimniepewność, bezwładność przedsiębiorstwa, wybory strategiczne
Słowa kluczowe w języku angielskimuncertainty, path dependence
Streszczenie w języku polskimSzczególnym przedmiotem zainteresowania badaczy powinna być przyszłość otoczenia i podmiotów w nim działających. Dla dalszych rozważań ważne są stwierdzenia wskazujące na konsekwencje warunków niepewności dla rozwoju przedsiębiorstw. Przedmiotem opracowania, wbrew dominującemu w literaturze z zakresu zarządzania strategicznego, są fundamenty koncepcyjne wyborów strategicznych indukujące stan nieelastyczności, swoistej bezwładności. Celem jest rozważenie zasadności wykorzystania koncepcji "ścieżki zależności" określanej także mianem "samoograniczającej" lub "samowarunkującej" do wyjaśniania utrwalania i "zamykania" (lock-in) sposobów działania w fundamentalnym zakresie. Analiza teoretycznych aspektów dowodzi znaczącego znaczenia podejścia ewolucyjnego i relacji.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_NR_2_(176).pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)14
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 14.0, 16-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?