Wybory strategiczne - u podstaw "bezwładności" przedsiębiorstw w warunkach niepewności

Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Abstract

The future of the environment and the entities acting therein should be of special interest to researchers. It is crucial to refer to statements indicating what the consequences of uncertainty are for the development of companies. Contrary to a popular view that can be found in the literature on strategic management, the present article is focused on the conceptual foundations of strategic choices which induce a state of inelasticity, a specific inertia. The aim of the article is to consider the adequacy of using the concept of path dependence to explain how the ways of acting get fixed and locked-in on a fundamental level. An analysis of the theoretical aspects suggests a considerable importance of the relation and evolutionary approach.
Author Elżbieta Urbanowska-Sojkin (WZ / KZS)
Elżbieta Urbanowska-Sojkin,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsStrategic choices at the basis of corporate "inertia" in environmental uncertainty
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (B 14 pkt)
Issue year2017
No2 (176)
Pages53-64
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishniepewność, bezwładność przedsiębiorstwa, wybory strategiczne
Keywords in Englishuncertainty, path dependence
Abstract in PolishSzczególnym przedmiotem zainteresowania badaczy powinna być przyszłość otoczenia i podmiotów w nim działających. Dla dalszych rozważań ważne są stwierdzenia wskazujące na konsekwencje warunków niepewności dla rozwoju przedsiębiorstw. Przedmiotem opracowania, wbrew dominującemu w literaturze z zakresu zarządzania strategicznego, są fundamenty koncepcyjne wyborów strategicznych indukujące stan nieelastyczności, swoistej bezwładności. Celem jest rozważenie zasadności wykorzystania koncepcji "ścieżki zależności" określanej także mianem "samoograniczającej" lub "samowarunkującej" do wyjaśniania utrwalania i "zamykania" (lock-in) sposobów działania w fundamentalnym zakresie. Analiza teoretycznych aspektów dowodzi znaczącego znaczenia podejścia ewolucyjnego i relacji.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_NR_2_(176).pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 16-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?