Processes of Change in Polish Metropolitan Areas - Spatial Aspects

Piotr Bartkowiak , Maciej Koszel

Abstract

The article discusses the processes of change in Polish metropolitan areas in the context of their spatial development. On the basis of literature overview a synthetic approach to the problems of the functioning of metropolitan areas is described. The most relevant assumptions of local and regional policies are presented. Both of them are related to the issues of spatial planning and management. The empirical part of the article shows findings of own research on the level of metropolitan areas' development in the spatial context. The authors of the article propose a set of indicators which allow to measure the sustainable development level of local government units within metropolitan areas in Poland. A dynamic approach to the analysis of spatial processes in metropolitan areas is used.
Autor Piotr Bartkowiak (WZ / KIiN)
Piotr Bartkowiak
- Katedra Inwestycji i Nieruchomości
, Maciej Koszel (WZ / KIiN)
Maciej Koszel
- Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Inne wersje tytułuProcesy zmian w polskich obszarach metropolitalnych - aspekt przestrzenny
Tytuł czasopisma/seriiŚwiat Nieruchomości, ISSN 1231-8841, (B 10 pkt)
Rok wydania2016
Nr4 (98)
Paginacja81-90
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimobszary metropolitalne, zrównoważony rozwój, metropolizacja, rozwój przestrzenny
Słowa kluczowe w języku angielskimmetropolitan areas, sustainable development, metropolisation, spatial development
Streszczenie w języku polskimW artykule podjęto problematykę przemian zachodzących w polskich obszarach metropolitalnych w aspekcie przestrzennym. Na bazie przeglądu literatury przedstawiono w syntetyczny sposób podstawowe kwestie funkcjonowania obszarów metropolitalnych oraz ich główne wyzwania rozwojowe. Przedstawiono najważniejsze założenia polityki lokalnej i regionalnej w zakresie gospodarowania przestrzenią i w przestrzeni. Autorzy proponują zestaw wskaźników służących ocenie poziomu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego tworzących polskie obszary metropolitalne w ujęciu dynamicznym - zmian zachodzących wewnątrz tych złożonych systemów terytorialno-społecznych.
DOIDOI:10.14659/worej.2016.98.11
Języken angielski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?