Systemy performance measurement w budowaniu odpornych łańcuchów dostaw

Maciej Szymczak

Abstract

The paper deals with the role of performance measurement systems in developing the supply chain which have the ability to cope with changes in the environment (including sudden and unexpected) reducing the risk of losing the ability to operate. In many cases this is a very desirable feature of modern supply chains. The critical analysis of literature and the conclusions of observing corporate behaviour were the basis for deriving directions of design and application of performance measurement systems. The purpose of the paper is to identify the most important performance metrics in line with the objectives of the development of resilient supply chains. A set of measures has been proposed which can serve as both a guide for supply chain managers and a canvas to build robust and tailored performance measurement systems for resilient supply chains.
Author Maciej Szymczak (WGM / KLM)
Maciej Szymczak,,
- Department of International Logistics
Other language title versionsPerformance Measurement Systems in Developing Resilient Supply Chains
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No315
Pages109-119
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishodporny łańcuch dostaw, zarządzanie łańcuchem dostaw, performance measurement
Keywords in Englishresilient supply chain, supply chain management, performance measurement
Abstract in PolishArtykuł dotyczy roli systemów performance measurement w budowaniu łańcuchów dostaw, które posiadają zdolność do radzenia sobie w obliczu zmian w otoczeniu (także nagłych i niespodziewanych), ograniczając ryzyko utraty ciągłości i zdolności działania (resilient supply chain). To w wielu przypadkach bardzo pożądana cecha współczesnych łańcuchów dostaw. Krytyczna analiza literatury oraz wnioski płynące z obserwacji zachowań przedsiębiorstw są podstawą do wyprowadzenia kierunków zmian w zakresie projektowania i stosowania systemów performance measurement. Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych mierników zgodnych z celami rozwoju łańcucha dostaw w kierunku zwiększenia jego odporności. Zaproponowano zestaw mierników, który może stanowić zarówno wskazówkę dla menedżerów zarządzających łańcuchem dostaw, jak i kanwę, na której można zbudować rozbudowane i dostosowane do potrzeb systemy performance measurement dla łańcuchów dostaw mających się cechować odpornością.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_315/08.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?