Kreowanie wartości dla klienta przez dostawców i komplementorów w handlu elektronicznym - wyniki badań z wykorzystaniem FGI

Arkadiusz Kawa , Bartłomiej Pierański , Wojciech Zdrenka

Abstract

The subject of value creation for customers in e-commerce is a relatively new research area. Most of the studies conducted so far have focused on customer-seller relations, excluding the role and participation of other entities involved in the process of value creation for the customer. The aim of the article is to present the results of research on value creation for customers in e-commerce from the perspective of suppliers and compliments. The research identified and evaluated the significance of factors and entities that create value for the customer using a multi-level approach.
Author Arkadiusz Kawa (WZ / KLiT)
Arkadiusz Kawa,,
- Department of Logistics and Transport
, Bartłomiej Pierański (WZ / KHiM)
Bartłomiej Pierański,,
- Department of Trade and Marketing
, Wojciech Zdrenka (WZ / KLiT)
Wojciech Zdrenka,,
- Department of Logistics and Transport
Journal seriesGospodarka Materialowa & Logistyka, ISSN 1231-2037, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No1
Pages10-14
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishe-handel, wartość dla klienta, zogniskowany wywiad grupowy, dostawcy, komplementorzy
Keywords in Englishe-commerce, value for customer, focus group interview suppliers, complementors
Abstract in PolishProblematyka kreowania wartości dla klienta w handlu elektronicznym jest relatywnie nowym obszarem badawczym w naukach o zarządzaniu. Większość dotychczasowych opracowań koncentruje się na relacjach klient – sprzedawca internetowy, pomijając rolę i udział innych podmiotów uczestniczących w procesie tworzenia wartości dla klienta. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań nad kreowaniem wartości dla klienta w handlu elektronicznym z perspektywy dostawców i komplementorów. W ramach zrealizowanych badań zidentyfikowano i oceniono istotność czynników oraz podmiotów tworzących wartość dla klienta z zastosowaniem podejścia wielopoziomowego
DOIDOI:10.33226/1231-2037.2019.1.2
URL http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171561955
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?