Disintermediation of banks - causes and consequences

Paweł Marszałek

Abstract

In the age of financialization, i.e. since 1970s, in the financial systems of individual countries occurred many tendencies and phenomena influencing shape and functioning of financial intermediaries. The aim of the paper is to characterize one of the most important among them, namely the process of bank disintermediation, visible in financial systems of many countries. The process may be interpreted and analyzed in many dimensions. Its defining and understanding is of crucial importance when one assesses its consequences for the financial stability and access to financial services. In the paper disintermediation is considered in the context of diminishing trust in financial institutions and in connection with the process of financialization. After discussing definitions and features of disintermediation, there are characterized in details causes and consequences of the process. In final section some conclusions with reference to non-banking financial institutions are drawn.
Author Paweł Marszałek (WE / KB)
Paweł Marszałek,,
- Department of Banking
Other language title versionsDezintermediacja banków - przyczyny i konsekwencje
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No451
Pages256-267
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishdezintermediacja, instytucje finansowe, finansyzacja, bankowość równoległa
Keywords in Englishdisintermediation, financial institutions, financialization, shadow banking
Abstract in PolishPocząwszy od 1970 r., wraz z postępem finansyzacji, w systemach finansowych poszczególnych krajów wystąpiło wiele zjawisk i procesów wpływających na kształt i funkcjonowanie instytucji pośrednictwa finansowego. Celem artykułu jest charakterystyka jednego z ważniejszych, a mianowicie dezintermediacji banków, widocznej w wielu krajach. Zjawisko to można analizować i interpretować na wielu płaszczyznach. Zdefiniowanie i rozumienie dezintermediacji ma przy tym kluczowe znaczenie dla stabilności finansowej i dostępu do usług finansowych. W artykule dezintermediację rozpatruje się w kontekście malejącego zaufania do instytucji finansowych (głównie banków) i w powiązaniu z procesem finansyzacji. Po przedstawieniu definicji i cech dezintermediacji przybliżono przyczyny i konsekwencje tego zjawiska. W końcowej części sformułowano natomiast wnioski zarówno pod adresem banków, jak i niebankowych instytucji finansowych.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.451.21
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=36001&from=publication
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-06-08)
Additional fields
Tytuł numeruFinanse publiczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?