Determinanty doskonalenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży zbrojeniowej w Polsce

Piotr Bartkowiak , Jacek Jóźwiak

Abstract

Reflections presented in the article deal with the improvement of quality management in companies of the armament industry in Poland. The starting point is presenting the concept of the military product quality and brief overview of conditions and potential areas for improvement in Quality Management System. Main part of the article shows methodology and the results of empirical research, which main purpose was to identify the factors determining the improvement standards (according to publication requirements for standardization NAT0:AQAP 2110) Quality Management System. The factors which may compromise the improvement were also pointed out. In summary conclusions formulated on the basis of the analysis of research results were presented and as such can be used by companies in the process of continuous improvement.
Author Piotr Bartkowiak (WZ / KIiN)
Piotr Bartkowiak,,
- Department of Investment and Real Estate
, Jacek Jóźwiak - Mesko SA Skarżysko-Kamienna
Jacek Jóźwiak,,
-
Other language title versionsDeterminants for improving quality management system in companies of the armament industry in Poland
Journal seriesProblemy Jakości, ISSN 0137-8651, e-ISSN 2449-9862, (B 11 pkt)
Issue year2017
No8
Pages2-10
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjakość wyrobu militarnego, System Zarządzania Jakością, AQAP 2110, determinanty doskonalenia systemu, zagrożenia dla procesu doskonalenia
Abstract in PolishRozważania zaprezentowane w opracowaniu dotyczą problematyki doskonalenia zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży zbrojeniowej w Polsce. Punktem wyjścia jest pojęcie jakości wyrobu militarnego oraz krótki przegląd uwarunkowań i potencjalnych obszarów doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. W zasadniczej części artykułu przedstawiono metodykę i wyniki badań empirycznych, których głównym celem było zidentyfikowanie czynników determinujących doskonalenie znormalizowanego (wg wymagań publikacji standaryzacyjnej NATO: AQAP 2110) Systemu Zarządzania Jakością. Zwrócono także uwagę na czynniki, które mogą zagrażać procesowi doskonalenia. W podsumowaniu przedstawiono wnioski, sformułowane na podstawie analizy wyników badań, które mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorstwa w procesie ciągłego doskonalenia.
DOIDOI:10.15199/48.2017.8.1
URL http://sigma-not.pl/publikacja-108617-2017-8.html
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?