Zagraniczne dezinwestycje bezpośrednie- motywy, skala, wyzwania dla polityki państwa

Ewa Mińska-Struzik , Wanda Nowara

Abstract

Economic crisis forced many multinational enterprises to reduce the scale and scope of activities of selected foreign affiliates. The reconfiguration of foreign operations is now further stimulated by an increase in production costs, leading to the exhaustion of location advantages on the side of many host countries. All the above factors intensify the phenomenon of divestment. The article discusses possible motives of divestments and estimates their scale. This is a starting point for reflection on the challenges divestment pose for policies of host countries
Author Ewa Mińska-Struzik (WGM / KMSG)
Ewa Mińska-Struzik,,
- Department of International Economics
, Wanda Nowara - Urząd Statystyczny w Poznaniu
Wanda Nowara,,
-
Other language title versionsForeign Direct Divestments - Motives, Magnitude and Challenges for Host Countries' Policy
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2015
No226
Pages68-81
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishEconomic crisis forced many multinational enterprises to reduce the scale and scope of activities of selected foreign affiliates. The reconfiguration of foreign operations is now further stimulated by an increase in production costs, leading to the exhaustion of location advantages on the side of many host countries. All the above factors intensify the phenomenon of divestment. The article discusses possible motives of divestments and estimates their scale. This is a starting point for reflection on the challenges divestment pose for policies of host countries
Keywords in Englishforeign divestment, multinational enterprise, host economies state policy
Abstract in PolishKryzys gospodarczy wymusił na wielu przedsiębiorstwach międzynarodowych ograniczenie skali i zakresu działania wybranych filii zagranicznych. Rekonfiguracji umiędzynarodowionej działalności sprzyja też wzrost kosztów wytwarzania, powodujący wyczerpywanie się przewag lokalizacyjnych po stronie krajów goszczących. Wszystkie te czynniki nasilają zjawisko dezinwestycji. W artykule przedstawiono możliwe motywy dokonywania dezinwestycji oraz określono szacunkową skalę zjawiska. Stanowi to punkt wyjścia do refleksji nad wyzwaniami, jakie dezinwestycje stwarzają dla polityki państw goszczących
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/06_29.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?