Paradoksy w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwami

Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Abstract

The article provides an initial recognition of paradoxes in strategic management,which are the subject matter of a research project with the aforementioned name. In its methodological layer the project comprises a conceptual part with theoretical models, a formal part encompassing symbolic (mathematical) models, and an empirical one connected with the diagnosis of reality and the explanation thereof by means of research models. At the present stage the research outcomes of the project are not linked to its main course of investigation and consist mainly in the exploration of management paradoxes. Attention has been given to a special type of paradoxes, namely ambidexterity, which, thanks to a proper exploitation and exploration configuration, according to many researchers quoted here (among others), is a carrier of efficient development of companies.
Author Elżbieta Urbanowska-Sojkin (WZ / KZS)
Elżbieta Urbanowska-Sojkin,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsParadoxes in Strategic Management of Companies
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No420
Pages363-375
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishniepewność, paradoksy strategiczne, oburęczność w zarządzaniu, paradoksy w praktyce
Keywords in Englishuncertainty, strategic paradoxes, ambidexterity in management, paradoxes in practice
Abstract in PolishTreść artykułu zawiera wstępne rozpoznanie paradoksów w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwami realizowane w ramach projektu Paradoksy w zarządzaniu strategicznym (projekt badań własnych, 2015-2016, KZS UEP). Projekt w warstwie metodologicznej uwzględnia część konceptualną zawierającą modele teoretyczne, formalną - ujmującą modele matematyczne oraz empiryczną - związaną z diagnozą rzeczywistości i jej wyjaśnianiem z wykorzystaniem modeli badawczych. Na tym etapie realizacji projektu przytaczane wyniki badania nie są związane z jego głównym nurtem i dotyczą jedynie eksploracji paradoksów w zarządzaniu. W treści artykułu zwrócono uwagę na szczególny rodzaj paradoksów, czyli oburęczność, która za sprawą odpowiedniej konfiguracji eksploatacji i eksploracji w opinii wielu badaczy jest nośnikiem skutecznego rozwoju przedsiębiorstw.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.420.31
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32292&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruStrategie. Procesy i praktyki
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?