Płeć a aktywność informacyjna konsumentów na rynku żywności

Renata Nestorowicz , Sylwester Białowąs

Abstract

The objective of the paper is presenting similarities and differences between male and female information activities on the market of the food products. The analysis is made on the basis of the data gathered during the structured interviews conducted in the Wielkopolskie voivodeship. The differences were highlighted mainly in the three areas: women search for information about the health aspects of food more active and more often, even if the information was received by accident. They also share the information with friends and relatives more eagerly. There are no significant gender differences in sharing the knowledge with others (internet discussions, contacting with manufacturers or selling staff) nor in the scope of activities such as asking other consumers, dieticians or food sellers.
Autor Renata Nestorowicz (WZ / KSM)
Renata Nestorowicz
- Katedra Strategii Marketingowych
, Sylwester Białowąs (WZ / KBRiU)
Sylwester Białowąs
- Katedra Badań Rynku i Usług
Tytuł czasopisma/seriiMarketing i Zarządzanie, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu], ISSN 2450-775X, e-ISSN 2353-2874, [1509-0507], (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr2 (48)
Paginacja155-166
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimaktywność informacyjna konsumentów, płeć konsumentów, produkty żywnościowe
Słowa kluczowe w języku angielskimconsumer information activity, consumer gender, food products
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest przedstawienie podobieństw i różnic w aktywności informacyjnej kobiet i mężczyzn na rynku produktów żywnościowych. Analizy dokonano na podstawie danych zgromadzonych w trakcie wywiadów ustrukturyzowanych przeprowadzonych w Wielkopolsce. Zróżnicowanie aktywności jest szczególnie widoczne w trzech wymiarach: kobiety stosunkowo częściej niż mężczyźni poszukują aktywnie informacji na temat produktów żywnościowych i ich walorów zdrowotnych,częściej analizują docierające do nich informacje, nawet jeżeli ich nie poszukiwały, a dotarły one do nich przypadkowo. Częściej również dzielą się informacjami z rodziną i przyjaciółmi. Nie zaobserwowano natomiast istotnych statystycznie różnic między przedstawicielami obu płci w odniesieniu do dzielenia się informacjami na temat żywności z osobami spoza grupy znajomych (np. na forach dyskusyjnych, z producentami i podmiotami prowadzącymi badania marketingowe), a także w zakresie aktywności polegającej na pytaniu innych konsumentów, dietetyka czy sprzedawcy żywności.
DOIDOI:10.18276/miz.2017.48-14
URL https://wnus.edu.pl/miz/file/article/download/11521.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruMarketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja na klienta we współczesnym świecie
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?