Płeć a aktywność informacyjna konsumentów na rynku żywności

Renata Nestorowicz , Sylwester Białowąs

Abstract

The objective of the paper is presenting similarities and differences between male and female information activities on the market of the food products. The analysis is made on the basis of the data gathered during the structured interviews conducted in the Wielkopolskie voivodeship. The differences were highlighted mainly in the three areas: women search for information about the health aspects of food more active and more often, even if the information was received by accident. They also share the information with friends and relatives more eagerly. There are no significant gender differences in sharing the knowledge with others (internet discussions, contacting with manufacturers or selling staff) nor in the scope of activities such as asking other consumers, dieticians or food sellers.
Author Renata Nestorowicz (WZ / KSM)
Renata Nestorowicz,,
- Department of Marketing Strategies
, Sylwester Białowąs (WZ / KBRiU)
Sylwester Białowąs,,
- Department of Research Markets and Services
Journal seriesMarketing i Zarządzanie, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu], ISSN 2450-775X, e-ISSN 2353-2874, [1509-0507], (B 9 pkt)
Issue year2017
No2 (48)
Pages155-166
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishaktywność informacyjna konsumentów, płeć konsumentów, produkty żywnościowe
Keywords in Englishconsumer information activity, consumer gender, food products
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie podobieństw i różnic w aktywności informacyjnej kobiet i mężczyzn na rynku produktów żywnościowych. Analizy dokonano na podstawie danych zgromadzonych w trakcie wywiadów ustrukturyzowanych przeprowadzonych w Wielkopolsce. Zróżnicowanie aktywności jest szczególnie widoczne w trzech wymiarach: kobiety stosunkowo częściej niż mężczyźni poszukują aktywnie informacji na temat produktów żywnościowych i ich walorów zdrowotnych,częściej analizują docierające do nich informacje, nawet jeżeli ich nie poszukiwały, a dotarły one do nich przypadkowo. Częściej również dzielą się informacjami z rodziną i przyjaciółmi. Nie zaobserwowano natomiast istotnych statystycznie różnic między przedstawicielami obu płci w odniesieniu do dzielenia się informacjami na temat żywności z osobami spoza grupy znajomych (np. na forach dyskusyjnych, z producentami i podmiotami prowadzącymi badania marketingowe), a także w zakresie aktywności polegającej na pytaniu innych konsumentów, dietetyka czy sprzedawcy żywności.
DOIDOI:10.18276/miz.2017.48-14
URL https://wnus.edu.pl/miz/file/article/download/11521.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruMarketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja na klienta we współczesnym świecie
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?