European Communication Monitor - kierunek zmian komunikowania się firm z otoczeniem

Waldemar Rydzak

Abstract

The European Communication Monitor is the largest international research project focused on strategic communication. The main subjects of the 10th-anniversary edition of the study were, among others, issues related to social media, "big data" and the automation of the process of communication with stakeholders. More than 72% of respondents are convinced that "big data" will have a significant impact on their activities. At the same time, only 21% of them use this type of information in current business operations. A similar phenomenon is evident when evaluating the increasing level of the automation of communication with stakeholders, as well as adjusting the content of the information to the needs of today's consumers. Almost 75% of experts consider such activities to be necessary, but only 29% of them put them into practice.
Author Waldemar Rydzak (WE / KPEiPR)
Waldemar Rydzak,,
- Department of Economic Journalism and Public Relations
Other language title versionsThe European Communication Monitor - the Direction of Change in Company Communication with Stakeholders
Journal seriesZeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, ISSN 2391-7830, (0 pkt)
Issue year2017
No7
Pages263-273
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstrategiczne komunikowanie, analizy typu „big data”, mobilna komunikacja, automatyzacja procesu komunikowania
Keywords in Englishreputation, trust, leadership, strategic communication
Abstract in PolishZmiana podejścia biznesu i naukowców do zagadnień związanych z rolą informacji oraz komunikowaniem się na gruncie nauk ekonomicznych skutkuje rozwojem koncepcji naukowych, w których funkcja strategicznego komunikowania ujmowana jest coraz częściej jako elementem zarządzania przedsiębiorstwem. Dialog firmy z otoczeniem przyczynia się do tworzenia ich niematerialnego kapitału - reputacji i zaufania a w konsekwencji wzrostu ich wartości rynkowej. W artykule podjęta została próba weryfikacji wybranych koncepcji teoretycznych wskazujących, że mobilna komunikacja, media społecznościowe, automatyzacja procesu komunikowania i analizy typu "big data", to obszary komunikowania się firmy z interesariuszami zewnętrznymi o największym potencjale rozwoju w najbliższych latach. Obecnie ponad 72% przedstawicieli spółek giełdowych, organizacji rządowych i pozarządowych profesjonalnie zajmujących się komunikowanie jest przekonana, że "big data" będzie miało znaczący wpływ na ich działania. Jednocześnie tylko 21% z nich wykorzystuje tego typu informacje w bieżącej działalności. Podobne zjawisko występuje w ocenie zwiększenia stopnia automatyzacji komunikowania się z interesariuszami oraz dopasowania zawartości treści do potrzeb współczesnych konsumentów. Co prawda 75% ekspertów działania takie uznaje za potrzebne, ale tylko 29 % z nich realizuje tego typu aktywności w praktyce.
DOIDOI:10.26366/PTE.ZG.2017.115
URL http://ptezg.pl/Files/files/zn7/art20.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?