Zarządzanie ryzykiem wobec wyzwań z otoczenia

Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Abstract

The conditions in companies' environment require constant adjustment. The main concern here is to make use of the events that allow for using the developmental potential of a company, and to limit the negative influence of the events that pose a threat. A risk management system can be a way to adjust to the changing operating conditions. The article provides an evaluation of the frequency of various risk management systems application. In formulating answers concerning risk management, information on the level of the formalization of strategic management was used.
Author Elżbieta Urbanowska-Sojkin (WZ / KZS)
Elżbieta Urbanowska-Sojkin,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsRisk Management in the Face of Environmental Challenges
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No366
Pages560-571
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishotoczenie, ryzyko, systemy zarządzania ryzykiem, standardy w zakresie zarządzania ryzykiem
Keywords in Englishenvironment, risk, risk management systems, risk management standards
Abstract in PolishWarunki w otoczeniu przedsiębiorstw sprawiają, że zachodzi potrzeba permanentnego dostosowywania się do nich. Zasadniczo chodzi o wykorzystanie tych zdarzeń, które pozwalają wykorzystać potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa, a ograniczyć negatywny wpływ tych, które są zagrożeniami. Jednym ze sposobów dostosowywania się do zmiennych warunków działania może być system zarządzania ryzykiem. W treści artykułu zawarto ocenę częstości stosowania różnych systemów w zakresie zarządzania ryzykiem. W profilowaniu odpowiedzi dotyczących zarządzania ryzykiem wykorzystano informacje dotyczące poziomu sformalizowania zarządzania strategicznego.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.366.53
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?