Zainteresowanie żywnością lokalną wśród polskich konsumentów na tle polityki rolnej Unii Europejskiej

Anna Rogala

Abstract

An aim of considerations undertaken in the article was to assess the Common Agricultural Policy as regards manufacturing local food products and to analyse the issues connected with consumers’ interest in this category of products. The author presented findings of quantitative surveys on purchasing decisions made by inhabitants of Poznan, Lublin and Szczecin as regards local and regional foods. The resolute preferences related to the place of food origin are displayed by less than 40% of respondents, while the majority of this group prefers domestic products over foreign ones. Local food is the most popular among inhabitants of Lublin and Poznan, while the least among Szczecin inhabitants. Most often for regional products reach individuals whose financial conditions is average or poor. Such declarations made by respondents may mean that food of the local origin is perceived as cheaper. The data analysis shows that there is the need to undertake measures leading to greater consumer awareness as regards local products and easing manufacturers production thereof and unification of the procedures of qualifying food articles to this category. However, first of all, it is necessary to work out and consistently apply the commonly binding definition of the local product. The article is of the research nature.
Author Anna Rogala (WZ / KSM)
Anna Rogala,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsInterest in Local Food among Polish Consumers against the Background of European Union's Agricultural Policy
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2015
No3
Pages227-238
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishżywność lokalna, żywność regionalna, Wspólna Polityka Rolna, locavore, zachowania nabywców
Keywords in Englishlocal food,regional food, Common Agricultural Policy, locavore, purchasers’ behaviours
Abstract in PolishCelem rozważań podjętych w artykule była ocena Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie wytwarzania lokalnych produktów żywnościowych oraz analiza zagadnień związanych z zainteresowaniem konsumentów tą kategorią produktów. Zaprezentowano wyniki badań ilościowych dotyczących decyzji zakupowych mieszkańców Poznania, Lublina i Szczecina w zakresie żywności lokalnej i regionalnej. Zdecydowane preferencje odnośnie do miejsca pochodzenia żywności ma niecałe 40% respondentów, przy czym większość tej grupy przedkłada produkty krajowe nad zagraniczne. Żywność lokalna największą popularnością cieszy się wśród mieszkańców Lublina i Poznania, a najmniejszą wśród szczecinian. Najczęściej po produkty regionalne sięgają osoby, którym powodzi się przeciętnie lub źle. Takie deklaracje respondentów mogą oznaczać, że żywność pochodzenia lokalnego postrzegana jest jako tańsza. Analiza danych dowodzi, iż konieczne jest podjęcie działań prowadzących do zwiększenia świadomości konsumentów dotyczących wyrobów lokalnych oraz do ułatwienia producentom ich wytwarzania i ujednolicenia procedur kwalifikowania artykułów żywnościowych do tej kategorii. Przede wszystkim należy jednak opracować i konsekwentnie stosować powszechnie obowiązującą definicję „produktu lokalnego”. Artykuł ma charakter badawczy.
URL https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171401627
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2021-01-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?