Wybory strategiczne gmin w zakresie sposobu świadczenia usług publicznych

Anita Perska-Tembłowska

Abstract

The municipality is the basic unit of local government and its role is generally to meet collective needs of the population through public service delivery. The municipality's key strategic choice concerning public services is related to the way of their implementation. The aim of this article was to identify ways of providing public services by municipalities. Municipalities have the possibility to perform public tasks on their own or in cooperation with other entities in different organisational forms. Specificity of public services is indicated and reference to the classification of these services by different criteria is made. Changes in the public administration in the context of public services are characterised. The fundamental features of various organisational forms of municipalities' public service delivery in Poland are given. The author used explanatory narrative, based on logical analysis.
Author Anita Perska-Tembłowska (WZ / KZS)
Anita Perska-Tembłowska,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsMunicipalities' Strategic Choices Regarding the Manner of Public Service Delivery
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2017
No3 (368), tom I
Pages351-360
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwybory strategiczne gmin, usługi publiczne, administracja publiczna
Keywords in Englishmunicipalities’ strategic choices, public services, public administration
Abstract in PolishGmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego i jej rolą jest, ogólnie ujmując, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców przez świadczenie usług publicznych. Podstawowy wybór strategiczny gminy dotyczący usług publicznych związany jest ze sposobem ich realizacji. Celem artykułu była identyfikacja sposobów zapewniania usług publicznych przez gminy. Gminy mogą realizować usługi publiczne na dwa podstawowe sposoby (samodzielnie albo we współpracy z innymi podmiotami), w ramach różnych form organizacyjnych. Wskazano specyfikę usług publicznych i odwołano się do klasyfikacji tych usług według wybranych kryteriów. Scharakteryzowano przemiany w administracji publicznej w kontekście świadczenia usług publicznych. Podano podstawowe wyróżniki poszczególnych form świadczenia usług publicznych przez gminy w Polsce. Autorka posłużyła się opisem wyjaśniającym, opartym na analizie logicznej.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-04702cd1-a7b9-4440-a6cc-49987b013075/c/IBRKK-handel_wew_3-2017-t1.351-360.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?