Uwarunkowania sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynku niemieckim: znaczenie dystansu psychicznego, adaptacji i wiedzy

Mariola Ciszewska-Mlinarić , Piotr Trąpczyński

Abstract

The development of new forms of transport and communication technology and progressive economic integration mean that many writers and practitioners believe that distance is no longer a relevant category in the description of the internationalization of business. But this conviction is undermined by the results of empirical research. Thus, a phenomenon that is poorly recognized in the existing acquis is the underestimation of distance in the case of outward markets. In this context, the purpose of this study is to analyze the determinants of the performance of Polish exporters on the German market, with particular regard to distance managers' perceptions, adaptation strategies, and accumulated knowledge. The authors also point out that these relationships depend on the technological intensity of the industry. The study is based on the results of a survey conducted within an ongoing grant of the National Science Center.
Author Mariola Ciszewska-Mlinarić - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALK), MNiSW [80]
Mariola Ciszewska-Mlinarić,,
-
, Piotr Trąpczyński (WGM / KKM)
Piotr Trąpczyński,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsSuccess conditions of Polish firms in the German market: the role of psychic distance, adaptation and knowledge
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No352
Pages44-54
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishEkspansja międzynarodowa, Rynki zagraniczne, Marketing międzynarodowy, Gromadzenie wiedzy
Keywords in EnglishInternational expansion, Foreign markets, International marketing, Knowledge acquisition
Abstract in PolishRozwój nowych form transportu i technologii komunikacji oraz postępująca integracja gospodarcza sprawiają, że zdaniem wielu autorów dystans przestaje być istotną kategorią w opisie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. To przekonanie jest jednak podważane przez wyniki badań empirycznych. Zjawiskiem słabo rozpoznanym w istniejącym dorobku jest niedoszacowanie dystansu w przypadku rynków uchodzących za podobne. W tym kontekście celem niniejszego badania jest analiza determinant wyników polskich eksporterów na rynku niemieckim, ze szczególnym uwzględnieniem postrzeganego przez menedżerów dystansu, adaptacji strategii, jak również zgromadzonej wiedzy. Autorzy stawiają ponadto tezę, że relacje te zależą od intensywność technologicznej branży.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/335258/edition/316777/content?ref=desc
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?