KRUS w budżecie rolnym Polski w długim okresie

Andrzej Czyżewski , Anna Matuszczak

Abstract

The purpose of the matter under discussion is the analysis of the budget's acts in the years 1989-2015 in order to estimate the size and growth of the funds destined for the realization of the social policy in the agricultural economy, which is realized in this sector through FSSF. These analyzes were placed in the reality of expenditure on the agricultural sector in total in Poland. The article ends with conclusions being the diagnosis of the past and determining the perspective of FSSF, showing a necessity of reform of social services for farmers
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsFarmers' Social Security Fund in Polish Agricultural Budget in the Long Term
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No403
Pages30-41
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRolnictwo, Polityka społeczna, Polityka rolna
Keywords in EnglishAgriculture, Social policy, Agricultural policy
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena wielkości i dynamiki środków przeznaczonych na realizację polityki społecznej (socjalnej) w polityce rolnej w Polsce w postaci wydatków na KRUS. Zostanie on osiągnięty poprzez analizę ustaw budżetowych z lat 1989-2015, czyli całego dotychczasowego okresu transformacji gospodarczej. Rozważania osadzono w realiach wydatków na sektor rolny ogółem w Polsce, dzieląc zakres czasowy badania na przed i po akcesyjny, gdyż lata 2003-2004 okazały się przełomowe dla prowadzonych analiz. Następnie wskazano na udziały wydatków na rolnictwo i gospodarkę żywnościową oraz KRUS w ogóle wydatków budżetu państwa, by dowieść, że w badanych latach zaszły istotne zmiany ilościowe w tych relacjach. Artykuł kończą konkluzje będące diagnozą stanu przeszłego i określające perspektywę KRUS. Wskazuje się także na potrzebę reformy systemu ubezpieczeń społecznych dla rolników
DOIDOI:10.15611/pn.2015.403.03
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruFinanse publiczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?