Umocowanie pieniądza jako jednostki pomiaru wartości ryzyka w rachunkowości

Aldona Kamela-Sowińska , Tomasz Gabrusewicz

Abstract

The main aim of this article is to identify the existing dependency between money as an interdisciplinary measurement unit in accountancy and selected risk measurement methods in accountancy. This article will describe the concept of money in terms of philosophy, economy and accountancy as a measurement study. Moreover accountancy identity risk areas, where monetary units measurements are crucial will be indicated. The article applies research methods such as induction and critical analysis.
Author Aldona Kamela-Sowińska (WZ / KR)
Aldona Kamela-Sowińska,,
- Department of Accounting
, Tomasz Gabrusewicz (WE / KTPiPP)
Tomasz Gabrusewicz,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsMoney Strengthening as a Measurement Unit of the Risk Value in Accounting
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No396
Pages48-58
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPieniądz, Pomiary, Wartość pieniądza, Rachunkowość
Keywords in EnglishMoney, Measurement, Value of money, Accounting
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest identyfikacja istniejących zależności pomiędzy pieniądzem jako interdyscyplinarną jednostką miary w rachunkowości a wybranymi metodami pomiaru ryzyka w rachunkowości. W artykule omówione zostanie pojęcie pieniądza z punktu widzenia filozofii, ekonomii oraz rachunkowości jako nauki pomiaru. Ponadto wskazane zostaną obszary identyfikacji ryzyka w rachunkowości, w których pomiar w jednostkach pieniężnych ma kluczowe znaczenie.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.396.05
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruFinanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa Tom 2. Rachunkowość
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?