Typologia gmin w Polsce na podstawie dochodów z nieruchomości

Wojciech Kisiała , Maria Trojanek

Abstract

The main aim of the paper is to outline the diversity of the Polish municipalities with respect to real estate generated revenues to the local budgets. The analysis encompassed delimitating and characterizing types of municipalities that boasted similar configurations of the analyzed features (tax, current and property income). In the course of the research, the multidimensional clustering methods was applied, e.g. cluster analysis. The study was conducted on the basis of aggregated (to eliminate incidental fluctuation) values of income from real estate in the years 2013–2015, referred to the number of inhabitants. The proposed classification allowed for division municipalities into six clusters,distinguished on the basis of revenue levels from real estate. Specific distribution patterns of the identified types of municipalities were detected.
Author Wojciech Kisiała (WZ / KIiN)
Wojciech Kisiała,,
- Department of Investment and Real Estate
, Maria Trojanek (WZ / KIiN)
Maria Trojanek,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsThe classification of polish municipalities according to income from real estate
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, ISSN 1644-0749, e-ISSN 2450-0771, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol16
No2
Pages77-85
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdochody z nieruchomości, typy gmin, analiza skupień, metoda k-średnich, Polska
Keywords in English income from real estate, types of municipalities, cluster analysis, k -means clustering, Poland
Abstract in PolishGłównym celem pracy jest rozpoznanie zróżnicowania gmin w Polsce pod względem wpływów zasilających ich budżety, związanych z gospodarką nieruchomościami. Realizacji celu służy wydzielenie i charakterystyka typów gmin o podobnych konfiguracjach analizowanych cech (dochody podatkowe, bieżące i majątkowe). W postępowaniu badawczym wykorzystane zostały metody grupowania wielowymiarowego, do których należy analiza skupień. Badania przeprowadzono na podstawie zagregowanych (w celu wyeliminowania wahań incydentalnych) wartości dochodów z nieruchomości z lat 2013-2015, odniesionych względem liczby mieszkańców. Opracowana klasyfikacja typologiczna podzieliła gminy na sześć skupień, o różnych charakterystykach w zakresie przyjętych do badania kategorii rodzajowych wpływów z nieruchomości. Zauważono specyficzne prawidłowości w rozmieszczeniu wydzielonych typów gmin.
DOIDOI:10.31648/aspal.463
URL https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/aspal/article/view/463
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?