Bioremediation of waters contaminated with heavy metals using paprika, gooseberry and elderberry waste

Tomasz Kalak , Joanna Dudczak , Ryszard Cierpiszewski

Abstract

Industrial sewage with heavy metals content is considered to be the main source of pollution that causes serious environmental problems. Decontamination of them from waters has been a challenge for many years. A lot of conventional techniques have been developed for removing metal ions from wastewater. Nevertheless, the methods exhibit some disadvantages such as high cost, energy consuming, generation of toxic sludge, high reagent requirement etc. Biosorption is an alternative and promising technology, which is inexpensive, environmentally friendly, easy in operation and effective in metal ions removal from aqueous solutions. The aim of the present study is to present new potential biosorbents such as paprika, gooseberry and elderberry residues, which are generated during food processig in industry. Due to the ability to bind metal ions, low cost and easy availability, they have a great opportunity to use in industrial wastewater treatment processes.
Author Tomasz Kalak (WT / KTiEPP)
Tomasz Kalak,,
- Department of Industrial Products and Ecology
, Joanna Dudczak (WT / KTiEPP)
Joanna Dudczak,,
- Department of Industrial Products and Ecology
, Ryszard Cierpiszewski (WT / KTiEPP)
Ryszard Cierpiszewski,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsBioremediacja wód zanieczyszczonych metalami ciężkimi z wykorzystaniem odpadów papryki, agrestu i czarnego bzu jako biosorbentów
Pages56-65
Publication size in sheets0.5
Book Żuchowski Jerzy, Zieliński Ryszard, Lotko Małgorzata (eds.): Środowiskowe Aspekty Jakości, Interdyscyplinarność i Innowacyjność Towaroznawstwa, 2016, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji -PIB, ISBN 978-83-7789-424-8, [978-83-7789-402-6], 199 p.
Keywords in Polishbioremediacja, biosorpcja, metale ciężkie, odapdy papryki, agrestu i czarnego bzu
Keywords in Englishbioremediation, biosorption, heavy metals, paprika, gooseberry and elderberry waste
Abstract in PolishŚcieki przemysłowe z zawartością metali ciężkich są uważane za główne źródło zanieczyszczeń, które przyczyniają się do powstawania poważnych problemów środowiskowych. Oczyszczanie wód stało się wyzwaniem na wiele lat. Opracowano i rozwinięto wiele konwencjonalnych technik usuwania jonów metali ze ścieków. Nie mniej jednak, metody posiadają również ujemne strony, takie jak wysokie koszty, energochłonność, generowanie toksycznego szlamu, wysokie wymagania dotyczące reagentów i inne. Biosorpcja wydaje się być alternatywną i obiecującą technologią, która jest niedroga, przyjazna dla środowiska, łatwa w eksploatacji oraz skuteczna w usuwaniu jonów metali z roztworów wodnych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i zaproponowanie nowych potencjalnych biosorbentów, takich jak wytłoki papryki, agrestu i czarnego bzu, które są generowane podczas przetwarzania żywności w zakładach przemysłowych. Ze względu na zdolność do wiązania jonów metali, niski koszt i łatwą dostępność, biosorbenty te mają ogromną szansę na wykorzystanie w przemysłowych procesach oczyszczania ścieków.
Languageen angielski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 20-12-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?