Downsizing kadrowy jako efekt zwiększania elastyczności zatrudnienia

Grzegorz Wojtkowiak

Abstract

The aim of this article is to combine two issues: an increase in employment flexibility and HR downsizing. In order to justify the importance of this matter, the scale of labour market transformation as well as changes in employment (including its decrease) are discussed. On the basis of secondary research, the problems, barriers and determinants of success in the restructuring of this area are presented. Positive examples of downsizing linked to an increase in employee productivity are shown on the basis of case studies. An important conclusion and recommendation of the article is that attention should be paid to the cost and financial results associated with downsizing, which is accompanied by social and economic determinants of success.
Author Grzegorz Wojtkowiak (WZ / KZAZP)
Grzegorz Wojtkowiak,,
- KZAZP
Other language title versionsHuman Resources Downsizing as a Result of Increased Employment Flexlibility
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol9
No2
Pages175-191
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishdownsizing, zwolnienia, elastyczność zatrudnienia, restrukturyzacja
Keywords in Englishdownsizing, lay-off s, employment fl exibility, restructuring
Abstract in PolishPrzedmiotem artykuły jest połączenie dwóch zagadnień: uelastyczniania kadr oraz downsizingu kadrowego. Uzasadniając wagę tematyki, przedstawiono skalę przeobrażeń na rynku pracy i zmienności zatrudnienia (w tym jego zmniejszania). Na podstawie badań wtórnych ukazano problemy i bariery oraz determinanty sukcesu przeprowadzania restrukturyzacji w tym obszarze. Z wykorzystaniem analizy przypadków przedstawiano także pozytywne przykłady downsizingu łączonego ze wzrostem produktywności pracowników. Ważnym wnioskiem i rekomendacją jest zwrócenie uwagi na kosztowe i finansowe wyniki downsizingu przy jednoczesnym występowaniu społecznych i ekonomicznych determinant sukcesu.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/10_wojtkowiak.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_10_wojtkowiak.pdf 201.58 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?