Znaczenie nieodsetkowych osłon podatkowych dla finansowania dłużnego w warunkach przedsiębiorstw w Polsce

Anna Leszczyłowska

Abstract

The aim of the paper is to provide evidence whether, and, if so, to what extent the use of non-debt tax shields influences corporate debt. Two hypotheses are verified: The use of non-debt tax shields in companies leads to a reduction of debt financing since it is possible that debt tax shields are substituted for non-debt tax shields (H1) and: The substitution of debt tax shields by non-debt tax shields can be observed in companies which are close to tax exhaustion (H2). Regression models are used. The data on tax payers of the Polish corporate income tax are derived from financial statements and cover the period 2008−2016 (11,134 firm-years). The substitution effect can be observed in companies close to tax exhaustion. It should be distinguished from a securability effect which emerges in the entire group of companies in case their tax status is not taken into account
Author Anna Leszczyłowska (WZ / KFP)
Anna Leszczyłowska,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsThe role of non-debt tax shields for debt financing decisions of companies in Poland
Journal seriesBank i Kredyt, ISSN 0137-5520, (B 14 pkt)
Issue year2018
No4
Pages357-378
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishpodatek dochodowy, osłona podatkowa, tarcza podatkowa, dług, amortyzacja
Keywords in Englishcorporate income tax, tax shield, tax shelter, debt, depreciation
Abstract in PolishCelem artykułu jest ustalenie, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób, korzystanie przez przedsiębiorstwo z nieodsetkowych osłon podatkowych wpływa na finansowanie długiem. Weryfikacji empirycznej są poddane hipotezy badawcze: występowanie nieodsetkowych osłon podatkowych prowadzi do ograniczenia finansowania przedsiębiorstwa kapitałem obcym; występuje więc możliwość substytucji odsetkowych osłon podatkowych osłonami nieodsetkowymi (H1) oraz: substytucja osłon podatkowych w kierunku zastępowania osłon odsetkowych osłonami nieodsetkowymi daje się wyraźniej zaobserwować w przedsiębiorstwach, w których potencjał wykorzystania odliczeń podatkowych jest bliski wyczerpaniu (H2). Wykorzystano analizę regresji KMNK. Dane dotyczą podatników podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce i pochodzą ze sprawozdań finansowych za lata 2008–2016 (11 134 obserwacje roczne). Efekt substytucji daje się zaobserwować w przedsiębiorstwach, które są bliskie wyczerpaniu zdolności do wykorzystania odliczeń podatkowych. W sytuacji gdy nie jest brany pod uwagę potencjał do skorzystania z odliczeń podatkowych, widoczny jest efekt zabezpieczenia długu na aktywach.
URL http://bankikredyt.nbp.pl/content/2018/04/BIK_04_2018_02.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?