Otyłość i nadwaga a jakość życia Polaków

Piotr Michoń

Abstract

An increase of obesity and overweight rates represents a major problems for individuals and social policies in developed countries. Obese individuals face stigmatization, health problems and discrimination, have lower chances for employment of higher positions and lower incomes. There are many reasons to believe that the quality of their life is relatively lower. In the study Body Mass Index was used as a measure of weight, and: happiness, life satisfaction and depression – as measures of quality of life. The study of adult Poles provides evidences overweight and obese individuals are not less happy or satisfied with their life than others.
Author Piotr Michoń (WE / KPiPS)
Piotr Michoń,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsQuality of Life of Obese and Overweight Poles
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2014
No179
Pages51-62
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishotyłość, Body Mass Index koszty otyłości, dobrostan
Keywords in Englishobesity, Body Mass Index, costs of obesity, well-being
Abstract in PolishRozpowszechnienie się zjawiska nadwagi skutkuje negatywnymi konsekwencjami dla budżetów i gospodarek państw oraz dla pojedynczych jednostek. Osoby otyłe żyją krócej, chorują częściej, gorzej oceniają swój wygląd, doświadczają stygmatyzacji i dyskryminacji, dysponują niższymi dochodami. W badaniach kwestia jakości życia osób otyłych jest podejmowana jednakże rzadko. Ten artykuł wypełnia tę lukę. Główne pytanie w nim zadane brzmi: czy nadwaga/otyłość prowadzi do obniżenia jakości życia Polaków. Do analizy wykorzystano dane zawarte w Diagnozie Społecznej 2011. Miarą masy ciała jest Body Mass Index (BMI), a miarą jakości życia: szczęście, natężenie symptomów depresji oraz ocena dotychczasowego życia.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/101286?id=101286&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-09-29)
Additional fields
Tytuł numeruPolityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?