Applications of MCDM Methods in the ERP System Selection Process in enterprises

Maciej Brzozowski , Ilya Brifer

Abstract

This research examines new directions in applications of Multiple Criteria Decision Making (MCDM) methods in the process of selecting appropriate ERP system by organizations. The research identifies and reviews the most relevant and influential publications, which formed the state of art in this research field. Tendencies of the use of MCDM methods are demonstrated by the means of comparative analysis. The first part of the paper introduces MCDM methods often used in the ERP system selection process. Second part of the paper provides literature analysis of various MCDM methods, their acceptance and frequency of application for selection of an ERP system.
Author Maciej Brzozowski (WZ / KZS)
Maciej Brzozowski,,
- Department of Strategic Management
, Ilya Brifer - Jerusalem College of Technology
Ilya Brifer,,
-
Other language title versionsWykorzystanie metod wielokryterialnej analizy decyzyjnej w procesie wyboru systemu ERP w przedsiębiorstwach
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2017
No3 (368), tom I
Pages40-52
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishsystem ERP, wielokryterialna analiza decyzyjna, metody wielokryterialnej analizy decyzyjnej, kryteria wyboru systemu ERP
Keywords in EnglishEnterprise Resource Planning (ERP), Multiple Criteria Decision Making (MCDM), MCDM methods, ERP system selection criteria
Abstract in PolishPrzedmiotem opracowania jest wykorzystanie metod wielokryterialnej analizy decyzyjnej w procesie wyboru odpowiedniego systemu klasy ERP w organizacjach. W ramach przeprowadzonego badania zidentyfikowano oraz poddano analizie najbardziej uznane i opiniotwórcze publikacje, tworzące bazę teoretyczną omawianej problematyki. Celem opracowania jest identyfikacja tendencji obserwowanych w zakresie wykorzystania omawianych metod. Pierwsza część opracowania zawiera prezentację najpopularniejszych metod wielokryterialnej analizy decyzyjnej wykorzystywanych w procesie wyboru systemów klasy ERP w organizacjach. W drugiej części opracowania przedstawiono wyniki badań literaturowych dotyczących popularności oraz znaczenia omawianych metod, mierzonych liczebnością publikacji oraz liczbą cytowań w literaturze przedmiotu.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-29c473dd-0eaf-4974-ac68-397e00a1672f/c/IBRKK-handel_wew_3-2017-t1.40-52.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-09-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?