Analiza wypłacalności zakładów ubezpieczeń w Solvency II na przykładzie wybranych ubezpieczycieli

Piotr Manikowski , Rafał Matuła

Abstract

Solvency is one of the key factors in the functioning of any enterprise, including in particular insurance companies. Owing to the nature of the business, insurers’ solvency has long been regulated in detail not only by national laws, but also by European law. The insurance market has undergone a major change recently. So far Solvency I rules – already well known by insurers and generally not too complicated, have been now replaced by Solvency II, which is a huge challenge for the insurance market. The main aim of the article is to analyse the solvency of a selected group of ten Polish insurance companies, according to the solutions adopted in the new legal system governed by the Solvency II Directive. The paper also deals with the basic issues related to the concept of the solvency of the insurance companies, regulating these issues in the legislation, and general characteristics of the requirements of insurance companies in the Solvency II regime. This has been the first work that refers to the financial data of Polish insurers disclosed for the first time in May 2017 in completely new Solvency and Financial Condition Reports (SFCR).
Author Piotr Manikowski (WE / KU)
Piotr Manikowski,,
- Department of Insurance
, Rafał Matuła (WE / KU)
Rafał Matuła,,
- Department of Insurance
Other language title versionsInsurers’ solvency analysis in solvency ii system on the example of selected companies
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol80
No2
Pages205-224
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishwypłacalność; Solvency II (Wypłacalność II); sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR)
Keywords in EnglishSolvency; Solvency II; Solvency and Financial Condition Report (SFCR)
Abstract in PolishWypłacalność jest jednym z kluczowych czynników funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, w tym w szczególności zakładów ubezpieczeń. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności kwestia wypłacalności ubezpieczycieli jest od dawna szczegółowo uregulowana nie tylko prawem krajowym, lecz także normami prawa europejskiego. Rynek ubezpieczeń w ostatnim czasie przechodzi istotną zmianę. Dotychczas obowiązujące reguły Solvency I – dobrze już poznane przez ubezpieczycieli i w sumie niezbyt skomplikowane –zastępowane są dyrektywą Solvency II, która jest ogromnym wyzwaniem dla rynku ubezpieczeniowego. Podstawowym celem artykułu jest analiza wypłacalności wybranej grupy dziesięciu polskich zakładów ubezpieczeń według rozwiązań przyjętych w nowym systemie prawnym uregulowanym dyrektywą Solvency II. W pracy omówiono także podstawowe zagadnienia związane z pojęciem wypłacalności zakładów ubezpieczeń, uregulowaniem tych kwestii w prawodawstwie oraz dokonano ogólnej charakterystyki wymagań stawianych zakładom ubezpieczeń w reżimie Solvency II. Jest to pierwsza praca, która odwołuje się do danych finansowych polskich ubezpieczycieli ujawnionych po raz pierwszy w maju 2017 r. w zupełnie nowych sprawozdaniach o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR).
DOIDOI:10.14746/rpeis.2018.80.2.15
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/14641
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?