Rozwój lokalny na obszarach wiejskich o zróżnicowanym rolnictwie (przypadek podregionu pilskiego na tle sytuacji w Wielkopolsce)

Katarzyna Smędzik-Ambroży , Joanna Strońska-Ziemann

Abstract

The aim of the article was to determine and compare the levels of sustainability of local development in rural areas with diversified agriculture in Wielkopolska. The study included rural areas (counties) forming the subregion in the Wielkopolska Voivodeship with the greatest diversity of agriculture. The analyzes were carried out based on the data of the Agricultural Census of 2002 and Censuses from the years 1996, 2002, 2010. Lack of relationship between the sustainability of local development in rural counties of the Piła subregion and the intensity of their agriculture were proven.
Author Katarzyna Smędzik-Ambroży (WE / KMiGŻ)
Katarzyna Smędzik-Ambroży,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Joanna Strońska-Ziemann (UEP)
Joanna Strońska-Ziemann,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsLocal Develoment in Rural Areas with Diversified Agriculture (The Case of Pilski Subregion on The Background of The Stuation In Wielkopolska)
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No450
Pages538-549
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishrozwój lokalny, intensywność rolnictwa, obszary wiejskie
Keywords in Englishlocal development, intensity of agriculture, rural areas
Abstract in PolishCelem artykułu była próba określenia i porównania poziomów zrównoważenia rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, charakteryzujących się zróżnicowanym rolnictwem w Wielkopolsce, z uwzględnieniem komponentów: ekonomicznego, środowiskowego i społecznego tego rozwoju. Badaniem objęto obszary wiejskie (powiaty), tworzące podregion w tym województwie, zdiagnozowany jako obszar o największym zróżnicowaniu intensywności rolnictwa według powiatów. Analizy przeprowadzono, opierając się na danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r. oraz Spisów Powszechnych z lat: 1996, 2002, 2010. Udowodniono brak zależności pomiędzy zrównoważeniem rozwoju lokalnego obszarów wiejskich w powiatach podregionu pilskiego a intensywnością rolnictwa ze względu na złożoność czynników kształtujących rozwój, w szczególności w komponencie ekonomicznym i środowiskowym. Wykazano także, że pomiędzy celami o charakterze ekonomicznym i środowiskowym może wystąpić zależność komplementarności, co umożliwia osiągnięcie wysokiego wskaźnika zrównoważonego rozwoju lokalnego ogółem.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.450.46
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=35966&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruPolityka ekonomiczna
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?