Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Karol Mrozik , Piotr Idczak

Abstract

The study identified the most dynamically developing rural communes in Bydgoszcz-Toruń Metropolitan Area. The analysis covered 10 communes located in the vicinity of Bydgoszcz and Toruń cities using the following parameters: dynamics of population change in 2004-2013, net migration per 1000 people in 2004-2013, increase in the number of economic entities in 2004-2013 and new residential buildings in 2004-2013. On the basis of conducted analyses communes Białe Błota and Osielsko were recognized as the most dynamically developing commune in Poznań district. In addition, the paper attempted to assess spatial planning in the context of suburbanization. The analyses were used CSO data and source materials from the offices of municipalities and counties.
Author Karol Mrozik - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Karol Mrozik,,
-
, Piotr Idczak (WGM / KE)
Piotr Idczak,,
- Department of European Studies
Other language title versionsThe Suburbanisation in Selected Rural Communes of Bydgoszcz-Toruń Metropolitan Area
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2015
No42/2
Pages183-194
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishsuburbanizacja, Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny, planowanie przestrzenne, gmina wiejska
Keywords in Englishsuburbanization, Bydgoszcz-Torun Metropolitan Area, spatial planning, rural commune
Abstract in PolishW pracy dokonano identyfikacji najdynamiczniej rozwijających się gmin wiejskich w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym. Analizie poddano 10 gmin położonych w sąsiedztwie miast Bydgoszcz i Toruń, wykorzystując następujące parametry: dynamika zmian liczby ludności w latach 2004-2013, saldo migracji na 1000 osób w latach 2004-2013, przyrost liczby podmiotów gospodarczych w latach 2004-2013 i nowe budynki mieszkalne w latach 2004-2013. Na podstawie przeprowadzonych analiz za najdynamiczniej rozwijające się gminy uznano Białe Błota i Osielsko w powiecie bydgoskim. Dodatkowo w pracy podjęto próbę oceny planowania przestrzennego w kontekście zachodzącej suburbanizacji. W analizach wykorzystano dane statystyczne GUS oraz materiały urzędów gmin i starostw powiatowych.
DOIDOI:10.18276/sip.2015.42/2-16
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/267.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2020-09-26)
Additional fields
Tytuł numeruMetody ilościowe w ekonomii
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?